Ian Brodie Rated 4 / 5 based on 5 reviews
CHỌN TÊN HÃNG THEO BẢNG CHỮ CÁI A- B- C- D- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- T- U- V- W- X- Y- Z
Zenith
Zenith caliber Elite 691
Zenith caliber Elite 691
Zenith
Thông số
 • Thương hiệu:
 • Caliber:
 • Bộ máy gốc:
 • Loại máy:
 • Hiển thị:
 • Đường kính:
 • Chân kính:
 • Năng lượng dự trữ:
 • Tần số dao động:
 • Tính năng:
 • Zenith
 • Elite 691
 • N/A
 • Tự động
 • Analog
 • 25.60
 • 27
 • 50
 • 28800
 • Giờ, phút, giây, Ngày, Lịch tuần trăng
Thông tin về phiên bản:

N/A

Zenith caliber Elite 691