xin giấy phép kinh doanh

Xin giấy phép kinh doanh: Hướng dẫn chi tiết từ A đến Z

by

in

xin giấy phép kinh doanh là một thủ tục hành chính quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện trước khi đi vào hoạt động. Thủ tục này nhằm mục đích xác nhận tính hợp pháp của doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Để giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thủ tục xin giấy phép kinh doanh, Tudiendongho xin gửi đến bạn đọc bài viết hướng dẫn chi tiết về vấn đề này.

Xin giấy phép kinh doanh: Hướng dẫn chi tiết từ A đến Z
Xin giấy phép kinh doanh: Hướng dẫn chi tiết từ A đến Z

I. Điều kiện xin giấy phép kinh doanh

Để xin giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đủ năng lực pháp lý theo quy định của pháp luật.
 • Có địa chỉ kinh doanh hợp pháp.
 • Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc phù hợp với ngành nghề kinh doanh.
 • Có đủ nguồn vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh.
 • Có đủ nhân sự có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với ngành nghề kinh doanh.
 • Có phương án bảo vệ môi trường phù hợp với ngành nghề kinh doanh.
 • Có phương án phòng cháy, chữa cháy phù hợp với ngành nghề kinh doanh.
 • Có phương án đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phù hợp với ngành nghề kinh doanh (đối với ngành nghề kinh doanh thực phẩm).
 • Có phương án đảm bảo an toàn lao động phù hợp với ngành nghề kinh doanh.
 • Có phương án đảm bảo an toàn giao thông phù hợp với ngành nghề kinh doanh (đối với ngành nghề kinh doanh vận tải).

Ngoài ra, đối với một số ngành nghề kinh doanh đặc biệt, doanh nghiệp còn phải đáp ứng thêm các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Ngành nghề kinh doanh Điều kiện đặc biệt
Kinh doanh vũ khí, vật liệu nổ Phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền
Kinh doanh thuốc lá Phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền
Kinh doanh rượu Phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền
Kinh doanh xăng dầu Phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền
Kinh doanh điện Phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền
Kinh doanh nước Phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền
Kinh doanh gas Phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền
Kinh doanh vận tải Phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền
Kinh doanh du lịch Phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền
Kinh doanh dịch vụ bảo vệ Phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền

Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các quy định về điều kiện xin giấy phép kinh doanh tại https://tudiendongho.vn/dieu-kien-xin-giay-phep-kinh-doanh/

II. Thủ tục xin giấy phép kinh doanh

Để xin giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau:

 1. Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
 2. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ.
 3. Doanh nghiệp nhận giấy phép kinh doanh và bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh
 • Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc
 • Bản sao giấy chứng nhận đủ nguồn vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh
 • Bản sao giấy chứng nhận đủ nhân sự có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với ngành nghề kinh doanh
 • Bản sao phương án bảo vệ môi trường phù hợp với ngành nghề kinh doanh
 • Bản sao phương án phòng cháy, chữa cháy phù hợp với ngành nghề kinh doanh
 • Bản sao phương án đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phù hợp với ngành nghề kinh doanh (đối với ngành nghề kinh doanh thực phẩm)
 • Bản sao phương án đảm bảo an toàn lao động phù hợp với ngành nghề kinh doanh
 • Bản sao phương án đảm bảo an toàn giao thông phù hợp với ngành nghề kinh doanh (đối với ngành nghề kinh doanh vận tải)

Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các thủ tục xin giấy phép kinh doanh tại https://tudiendongho.vn/thu-tuc-xin-giay-phep-kinh-doanh/

Điều kiện xin giấy phép kinh doanh
Điều kiện xin giấy phép kinh doanh

III. Thủ tục xin giấy phép kinh doanh

Để thực hiện xin giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ liên quan. Trong đó, hồ sơ và thủ tục phải đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:
Hợp đồng hợp tác kinh doanh được xây dựng và ký kết giữa các bên tham gia đầu tư, kinh doanh với nhau.

Bộ hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh bao gồm những loại giấy tờ sau đây:

 • Giấy đề nghị xin cấp giấy phép kinh doanh
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu không có, phải nộp bản sao Giấy phép đầu tư hoặc Giấy quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước) Các văn bản kèm theo gồm:
  – Đề án dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)- Giấy ủy quyền (nếu có)
 • Mẫu giấy đăng ký kinh doanh chậm nhất 30 ngày kể từ ngày nhận giấy phép

Điều kiện xin cấp giấy phép kinh doanh

Để được cấp giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp cần đáp ứng được đầy đủ những điều kiện sau đây:
* Đăng ký tên doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.
* Có trụ sở kinh doanh và bảng hiệu hợp pháp.
* Ngành nghề kinh doanh hợp pháp và không nằm trong nhóm ngành nghề phải thực hiện cơ chế cấp phép hoặc không thuộc trường hợp phải báo cáo về cơ quan có thẩm quyền thẩm định trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Hoạt động kinh doanh không nằm trong diện cấm quy định tại Điều 3 của Luật Doanh nghiệp 2020.
* Có đủ vốn hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Có thể là vốn pháp định hoặc vốn tự có, vốn vay.
* Cổ đông có đủ năng lực hành vi dân sự, không vi phạm pháp luật hành chính và pháp luật hình sự liên quan đến hoạt động kinh doanh, không nằm trong diện cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.
* Có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu của ngành nghề kinh doanh.
* Người đại diện theo pháp luật, người đại diện doanh nghiệp đủ năng lực hành vi dân sự, không vi phạm pháp luật hành chính và pháp luật hình sự liên quan đến hoạt động kinh doanh, không nằm trong diện cấm kinh doanh. Ngoài ra, người đại diện theo pháp luật không được phép kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc tại nhiều doanh nghiệp cùng một lúc đối với doanh nghiệp là công ty TNHH và công ty cổ phần. *
Tra cứu luật kinh doanh mới nhất hỗ trợ bạn nắm rõ kiến thức kinh doanh

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh

Quy trình xin cấp giấy phép kinh doanh gồm những bước sau:
1. Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép phù hợp với loại hình doanh nghiệp.
2. Nộp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định thời hạn trong vòng 15 ngày. Trường hợp cơ quan thẩm định hồ sơ cần gia hạn thì thời gian ban đầu không quá 7 ngày, trường hợp này hạn chót không được quá 30 ngày.

Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp.
Nếu hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan nhà nước thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sẽ trả hồ sơ và thông báo đến doanh nghiệp trong vòng 3 ngày. Sau khi đã thông báo trả hồ sơ, doanh nghiệp phải bổ sung, sửa chữa hồ sơ trong vòng không quá 10 ngày.

STT Nôi dung Thời hạn
1 Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ Không quá 30 ngày
2 Nghiên cứu và xử lý hồ sơ Không quá 15 ngày
3 Trả kết quả thẩm định và giấy phép Trong vòng 3 ngày kể từ ngày ban hành kết quả

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh
Thủ tục xin giấy phép kinh doanh

IV. Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh là một trong những thủ tục quan trọng mà doanh nghiệp cần thực hiện khi thành lập. Hồ sơ này bao gồm các giấy tờ chứng minh năng lực tài chính, năng lực pháp lý và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật. Việc chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép kinh doanh đầy đủ và chính xác sẽ giúp doanh nghiệp được cấp phép nhanh chóng và thuận lợi.

Theo quy định của pháp luật, hồ sơ xin giấy phép kinh doanh bao gồm các giấy tờ sau:

STT Tên giấy tờ Số lượng
1 Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh 01
2 Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 01
3 Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế 01
4 Bản sao giấy chứng nhận đăng ký con dấu 01
5 Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có) 01
6 Bản sao hợp đồng thuê nhà, hợp đồng thuê mặt bằng (nếu có) 01
7 Bản sao giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với chủ phương tiện cơ giới (nếu có) 01
8 Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Theo quy định

Ngoài những giấy tờ trên, doanh nghiệp còn cần nộp thêm một số giấy tờ khác tùy theo ngành nghề kinh doanh. Ví dụ, doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm cần nộp thêm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch cần nộp thêm giấy phép kinh doanh lữ hành; doanh nghiệp kinh doanh vận tải cần nộp thêm giấy phép kinh doanh vận tải…

Doanh nghiệp cần lưu ý rằng, hồ sơ xin giấy phép kinh doanh phải được nộp đúng thời hạn và đầy đủ các giấy tờ theo quy định. Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn, doanh nghiệp sẽ không được cấp phép kinh doanh.

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh
Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh

V. Thời gian xin giấy phép kinh doanh

Thời gian xin giấy phép kinh doanh tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh. Đối với doanh nghiệp cá thể, thời gian xin giấy phép kinh doanh thường mất khoảng 3-5 ngày làm việc. Đối với công ty TNHH, thời gian xin giấy phép kinh doanh thường mất khoảng 7-10 ngày làm việc. Đối với công ty cổ phần, thời gian xin giấy phép kinh doanh thường mất khoảng 10-15 ngày làm việc.

Ngoài ra, thời gian xin giấy phép kinh doanh còn phụ thuộc vào sự chuẩn bị hồ sơ của doanh nghiệp. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thời gian xin giấy phép kinh doanh sẽ được rút ngắn. Ngược lại, nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, thời gian xin giấy phép kinh doanh sẽ bị kéo dài.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thời gian xin giấy phép kinh doanh, bạn có thể liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh tại địa phương.

Loại hình doanh nghiệp Thời gian xin giấy phép kinh doanh
Doanh nghiệp cá thể 3-5 ngày làm việc
Công ty TNHH 7-10 ngày làm việc
Công ty cổ phần 10-15 ngày làm việc

VI. Lưu ý khi xin giấy phép kinh doanh

Khi xin giấy phép kinh doanh, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác: Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh bao gồm nhiều loại giấy tờ khác nhau, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh. Bạn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu và đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Nộp hồ sơ đúng nơi, đúng thời hạn: Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh được nộp tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, tùy thuộc vào địa điểm và loại hình doanh nghiệp. Bạn cần nộp hồ sơ đúng nơi, đúng thời hạn để tránh bị chậm trễ hoặc từ chối tiếp nhận.

Tuân thủ các quy định của pháp luật: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, bạn cần tuân thủ các quy định của pháp luật, bao gồm cả các quy định về thuế, kế toán, lao động, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, v.v.

Cập nhật thông tin doanh nghiệp kịp thời: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin doanh nghiệp, bạn cần cập nhật kịp thời cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của hoạt động kinh doanh.

Tránh các hành vi vi phạm pháp luật: Bạn cần tránh các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như kinh doanh trái phép, gian lận thương mại, trốn thuế, v.v. Các hành vi vi phạm pháp luật có thể dẫn đến các hình thức xử phạt hành chính hoặc hình sự.

Tham khảo ý kiến chuyên gia nếu cần thiết: Nếu bạn gặp khó khăn hoặc có thắc mắc trong quá trình xin cấp giấy phép kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh, bạn có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia, chẳng hạn như luật sư, kế toán hoặc chuyên gia tư vấn kinh doanh.

Loại giấy phép kinh doanh Cơ quan cấp phép Thời hạn hiệu lực
Giấy phép kinh doanh hộ kinh doanh Ủy ban nhân dân cấp xã Không thời hạn
Giấy phép kinh doanh doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư 05 năm
Giấy phép kinh doanh chi nhánh, văn phòng đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư 05 năm

Lưu ý khi xin giấy phép kinh doanh
Lưu ý khi xin giấy phép kinh doanh

VII. Kết luận

Xin giấy phép kinh doanh là một thủ tục hành chính quan trọng đối với các doanh nghiệp. Việc nắm rõ các quy định pháp luật và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thành thủ tục này một cách nhanh chóng và thuận lợi. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần lưu ý đến các nghĩa vụ sau khi được cấp giấy phép kinh doanh để tránh những rủi ro pháp lý không đáng có.