Ian Brodie Rated 4 / 5 based on 5 reviews
3 tháng trước

Trên tay chiếc đồng hồ Tudor Heritage Black Bay Bronze 79250BM

Đến nay, phiên bản mới nhất ra mắt năm 2016 của mẫu Tudor Heritage Black Bay đã được cải thiện từ kích thước cho đến bộ máy bên trong và mang dáng vẻ thuần hoài cổ với bộ vỏ khung bằng đồng, được biết trong mã hiệu 79250BM
0
comments
3 tháng trước

Trên tay chiếc đồng hồ Tudor Heritage Black Bay Bronze 79250BM

Đến nay, phiên bản mới nhất ra mắt năm 2016 của mẫu Tudor Heritage Black Bay đã được cải thiện từ kích thước cho đến bộ máy bên trong và mang dáng vẻ thuần hoài cổ với bộ vỏ khung bằng đồng, được biết trong mã hiệu 79250BM