Ian Brodie Rated 5 / 5 based on 5 reviews
1 ngày trước

Mọi đồng hồ do Rolex sản xuất đạt mức chính xác với sai số -2/+2 giây/ngày

Vào tháng 3 năm 2015, tại sự kiện Baselworld, thương hiệu Rolex đã ra mắt phiên bản Day-Date 40 với chứng nhận Superlative Chronometer - chứng nhận sai số đạt -2/+2 giây mỗi ngày. Kể từ đó, tất cả các sản phẩm của Rolex đều được kiểm tra độ chính xác -2/+2 giây mỗi ngày nghiêm ngặt.
BY
0
comments
1 ngày trước

Mọi đồng hồ do Rolex sản xuất đạt mức chính xác với sai số -2/+2 giây/ngày

Vào tháng 3 năm 2015, tại sự kiện Baselworld, thương hiệu Rolex đã ra mắt phiên bản Day-Date 40 với chứng nhận Superlative Chronometer - chứng nhận sai số đạt -2/+2 giây mỗi ngày. Kể từ đó, tất cả các sản phẩm của Rolex đều được kiểm tra độ chính xác -2/+2 giây mỗi ngày nghiêm ngặt.
3 ngày trước
An Hi BY An Hi
0
comments
3 ngày trước

Tìm hiểu về vòng khắc Rehaut của đồng hồ Rolex

Trong bài viết này, Từ điển Đồng hồ sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu chi tiết vòng khắc Rehaut của đồng hồ Rolex

loading