Ian Brodie Rated 3 / 5 based on 5 reviews
3 ngày trước

 Trụ sở làm việc của Armin Strom tại Biel có gì đặc biệt?

Armin Strom là thương hiệu đồng hồ mới thành lập vào đầu thế XXI bởi người nghệ nhân cùng tên. Thương hiệu này sở hữu một nhà máy sản xuất kiêm trụ sở làm việc tại số 46, Bözingenstrasse, Biel kể từ 12/9/2009
0
comments
3 ngày trước

 Trụ sở làm việc của Armin Strom tại Biel có gì đặc biệt?

Armin Strom là thương hiệu đồng hồ mới thành lập vào đầu thế XXI bởi người nghệ nhân cùng tên. Thương hiệu này sở hữu một nhà máy sản xuất kiêm trụ sở làm việc tại số 46, Bözingenstrasse, Biel kể từ 12/9/2009