Tạo lập bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

Tạo lập bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính cho doanh nghiệp: Hướng dẫn chi tiết

Tạo lập bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính là nhiệm vụ quan trọng của các đơn vị kế toán trong doanh nghiệp. Đây là báo cáo cung cấp thông tin toàn diện về tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể, thường là cuối kỳ kế toán. Thông qua bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính, các nhà đầu tư, chủ nợ và chủ sở hữu doanh nghiệp có thể đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bài viết này của Tudiendongho sẽ hướng dẫn bạn cách Tạo lập bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tạo lập bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính cho doanh nghiệp: Hướng dẫn chi tiết
Tạo lập bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính cho doanh nghiệp: Hướng dẫn chi tiết

I. Tạo lập bảng cân đối kế toán

Để tiến hành lập bảng cân đối kế toán, doanh nghiệp cần thực hiện theo trình tự các bước dưới đây:

Giải thích về các bước tạo lập bảng cân đối kế toán

Xác định thời điểm lập báo cáo: xác định ngày cuối cùng của kỳ kế toán muốn lập báo cáo. Thường sẽ là ngày cuối tháng hoặc cuối quý, cuối năm.
Thu thập số liệu: căn cứ vào sổ nhật ký, sổ cái để lấy số liệu hợp lý về: các tài khoàn tài sản; tài khoản nguồn vốn và mục đích sử dụng vốn ở đầu kỳ và cuối kỳ, các tài khoản chi phí, doanh thu trong kỳ.
Phân tích số liệu: xác định các số liệu chưa hợp lý, cần phải điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Lập bảng cân đối kế toán: Lập báo cáo theo mẫu do Bộ Tài chính quy định, đảm bảo trình bày đúng theo mẫu không sai sót.
Điều chỉnh trước khi nộp báo cáo: Kiểm tra độ chính xác, hợp lý và hợp lệ của thông tin trên báo cáo rồi mới nộp. Báo cáo phải được kế toán trưởng hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký xác nhận.

Bảng. Tóm lược các bước tạo lập bảng cân đối kế toán
|**Bước**|**Thực hiện**||—|—||1|Xác định thời điểm lập báo cáo||2|Thu thập số liệu||3|Phân tích số liệu||4|Lập bảng cân đối kế toán||5|Điều chỉnh trước khi nộp báo cáo|

Tạo lập bảng cân đối kế toán
Tạo lập bảng cân đối kế toán

II. Tạo lập báo cáo tài chính

Tạo lập báo cáo tài chính là một nhiệm vụ rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Bởi vì nó phản ánh tình hình tài chính thực tế, là căn cứ để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Sau đây là một số mục thường không thể thiếu trong báo cáo tài chính:

STT Mục Ghi chú
1 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Phản ánh kết quả hoạt động của doanh nghiệp
2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Cho biết kết quả hoạt động kinh doanh
3 Báo cáo tài chính Phản ánh tình hình tài chính

Tudiendongho xin giới thiệu các bước lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp:

 1. Xác định thời điểm lập báo cáo tài chính
 2. Thu thập số liệu lập báo cáo tài chính
 3. Phân tích số liệu lập báo cáo tài chính
 4. Lập báo cáo tài chính
 5. Điều chỉnh trước khi nộp báo cáo tài chính

Quy trình kinh doanh thương mai điện tử cho doanh nghiệp

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần lưu ý một số điểm sau khi lập báo cáo tài chính:

 • Cần lập báo cáo tài chính chính xác, trung thực
 • Đảm bảo tính bảo mật của báo cáo tài chính
 • Cần nộp báo cáo tài chính đúng hạn

Chỉ số quan trọng trong kinh doanh bán lẻ

Trên đây là một số chia sẻ về cách lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn.

Tạo lập báo cáo tài chính
Tạo lập báo cáo tài chính

III. Sự quan trọng của bảng cân kế và báo chính

Bảng cân kế và báo chính là hai báo có liên quan chặt chẽ với nhau, cung cấp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân kế cung cấp thông tin về tài sản, nợ phải và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, trong khi báo chính cung cấp thông tin về thu nhập, chi phí và lợi nhận của doanh nghiệp trong một kỳ kế tóan. Cả hai báo này đều rất quan trọng đối với các nhà đầu tư, chủ nợ và các bên liên quan khác để đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Bảng cân kế được lập theo nguyên tắc cân bằng, với tài sản bằng với nợ phải và vốn chủ sở hữu. Điều này có nghĩa là mọi giao dịch đều được ghi lại trên cả hai mặt của bảng cân kế, đảm bảo rằng tài sản luôn bằng với các khoản nợ và vốn chủ sở hữu. Báo chính, mặt khác, được lập theo nguyên tắc tích lũy, với thu nhập và chi phí được tích lũy trong suốt kỳ kế tóan. Điều này có nghĩa là báo chính cung cấp thông tin về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong một kỳ kế tóan cụ thể.

Cả bảng cân kế và báo chính đều là những công cụ quan trọng để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bảng cân kế cung cấp thông tin về tình hình tài chính tĩnh của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, trong khi báo chính cung cấp thông tin về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong một kỳ kế tóan. Cả hai báo này đều rất quan trọng đối với các nhà đầu tư, chủ nợ và các bên liên quan khác để đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Ngoài ra, bảng cân kế và báo chính còn được sử dụng để lập báo có liên quan khác, chẳng hạn như báo lưu chuyển tiền tệ và báo biến động vốn chủ sở hữu. Những báo này cung cấp thông tin bổ sung về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, giúp các nhà đầu tư, chủ nợ và các bên liên quan khác hiểu sâu hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Tóm lại, bảng cân kế và báo chính là hai báo có liên quan chặt chẽ với nhau, cung cấp thông tin về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Cả hai báo này đều rất quan trọng đối với các nhà đầu tư, chủ nợ và các bên liên quan khác để đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Bảng tóm tắt

Loại báo Mục đích Nguyên tắc
Bảng cân kế Cung cấp thông tin về tình hình tài chính tĩnh của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định Nguyên tắc cân bằng
Báo chính Cung cấp thông tin về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong một kỳ kế tóan Nguyên tắc tích lũy

Vai trò của bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính
Vai trò của bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính

IV. Quy trình tạo lập bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính

Xác định thời điểm lập
Thời điểm lập bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính thường là cuối kỳ kế toán, tức là ngày 31 tháng 12 hàng năm, hoặc thời điểm khác theo quy định của pháp luật.

Định nghĩa Thuật ngữ tương ứng Liên kết bài viết liên quan
Số liệu tài sản Assets Hướng dẫn cách tạo cửa hàng trực tuyến
Số liệu nợ phải trả Liabilities Chiến lược giá và khuyến mãi hiệu quả
Số liệu vốn chủ sở hữu Equity Tích hợp các phương tiện truyền thông xã hội vào chiến lược thương mại điện tử

Thu thập số liệu
Số liệu để lập bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính được thu thập từ các sổ kế toán, chứng từ kế toán và các nguồn khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Số liệu tài sản
 • Số liệu nợ phải trả
 • Số liệu vốn chủ sở hữu

Phân tích số liệu
Phân tích số liệu nhằm đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, xác định những điểm mạnh, điểm yếu và đưa ra những khuyến nghị phù hợp.

Lập bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm xác định. Bảng cân đối kế toán được lập theo mẫu quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Điều chỉnh trước khi nộp báo cáo
Trước khi nộp báo cáo tài chính lên cơ quan thuế, doanh nghiệp cần kiểm tra lại tính chính xác và đầy đủ của báo cáo, đồng thời thực hiện các điều chỉnh cần thiết theo quy định của pháp luật.

Quy trình tạo lập bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính
Quy trình tạo lập bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính

V. Kết luận

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách lập bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính cho doanh nghiệp. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình thực hiện công việc kế toán. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.