Ian Brodie Rated 5 / 5 based on 5 reviews
3 ngày trước

Một số kỷ lục thế giới tại buổi đấu giá Phillips ở Geneva 

Trong cuối tuần vừa qua, sự kiện đấu giá “The Geneva Watch Auction: SEVEN” do Phillips tổ chức đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng với 23,015,250 CHF thu về và thiết lập một số kỷ lục thế giới đáng chú ý.
An Hi BY An Hi
0
comments
3 ngày trước

Một số kỷ lục thế giới tại buổi đấu giá Phillips ở Geneva 

Trong cuối tuần vừa qua, sự kiện đấu giá “The Geneva Watch Auction: SEVEN” do Phillips tổ chức đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng với 23,015,250 CHF thu về và thiết lập một số kỷ lục thế giới đáng chú ý.