Ian Brodie Rated 4 / 5 based on 5 reviews
CHỌN TÊN HÃNG THEO BẢNG CHỮ CÁI A- B- C- D- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- T- U- V- W- X- Y- Z
Rolex
Rolex caliber 3185
Rolex caliber 3185
Rolex
Thông số
  • Thương hiệu:
  • Caliber:
  • Bộ máy gốc:
  • Loại máy:
  • Hiển thị:
  • Đường kính:
  • Chân kính:
  • Năng lượng dự trữ:
  • Tần số dao động:
  • Tính năng:
Thông tin về phiên bản:

Được sử dụng trong đồng hồ GMT-Master II và Explorer II, Rolex caliber 3185 được thiết kế dựa trên 3135, nhưng có thêm phụ kim 24 giờ. Bộ máy này được thay thế bởi caliber 3186 vào khoảng năm 2005.

Rolex caliber 3185