quyết định 27 về ngành nghề kinh doanh

Quyết định 27 về ngành nghề kinh doanh: Những điểm cần lưu ý cho doanh nghiệp

by

in

quyết định 27 về ngành nghề kinh doanh là một văn bản pháp luật quan trọng, được ban hành nhằm quản lý các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Quyết định này quy định danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề kinh doanh phải được cấp phép và các thủ tục liên quan đến việc đăng ký kinh doanh. Để tìm hiểu chi tiết về Quyết định 27 về ngành nghề kinh doanh, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây của Tudiendongho.

Quyết định 27 về ngành nghề kinh doanh: Những điểm cần lưu ý cho doanh nghiệp
Quyết định 27 về ngành nghề kinh doanh: Những điểm cần lưu ý cho doanh nghiệp

I. Quyết định 27/2016/QĐ-TTg về ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Quyết định số 27/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong đó quy định chặt chẽ hơn đối với một số ngành nghề kinh doanh có thể ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, môi trường, sức khỏe cộng đồng và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

STT Mã nhóm ngành, nghề Tên nhóm ngành, nghề
1 22 Bán buôn, bán lẻ ô tô, xe máy, xe có động cơ khác
2 23 Vận tải hành khách bằng ô tô
3 25 Vận tải hàng hóa bằng ô tô

Quyết định này đã ban hành nhằm mục đích tăng cường quản lý nhà nước đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Điều kiện kinh doanh ngành nghề có điều kiện

Để được cấp phép kinh doanh một ngành nghề có điều kiện, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Đăng ký kinh doanh phù hợp với pháp luật.

– Có đủ năng lực chuyên môn, kỹ thuật, trình độ quản lý và điều kiện vật chất để thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định.

– Người đại diện theo pháp luật và những người điều hành trực tiếp hoạt động kinh doanh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và đủ điều kiện theo quy định.

– Không thuộc danh sách các doanh nghiệp bị hạn chế hoặc cấm kinh doanh theo quy định.

Thủ tục xin cấp phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện

Để xin cấp phép kinh doanh một ngành nghề có điều kiện, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau:

– Nộp hồ sơ xin cấp phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP.

– Nộp hồ sơ thẩm tra bản thiết kế, tính khả thi về an toàn, bảo vệ môi trường theo yêu cầu của ngành nghề kinh doanh.

– Nộp hồ sơ thẩm tra phương án bảo vệ môi trường theo yêu cầu của ngành nghề kinh doanh.

Trách nhiệm của cơ quan cấp phép kinh doanh

Cơ quan cấp phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện có trách nhiệm:

– Thẩm tra, xác minh các điều kiện kinh doanh phù hợp với quy định.

– Ra quyết định cấp phép hoặc quyết định không cấp phép trong thời hạn quy định.

– Thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh sau khi cấp phép.

Quyết định 27/2016/QĐ-TTg về ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Quyết định 27/2016/QĐ-TTg về ngành nghề kinh doanh có điều kiện

II. Những điểm mới trong Quyết định 27/2016/QĐ-TTg

Sửa đổi điều kiện kinh doanh một số ngành nghề

Các sửa đổi về điều kiện kinh doanh được quy định tại Điều 3 của quyết định 27/2016/QĐ-TTg tập trung vào những nội dung chính sau:- Thêm vào điều kiện kinh doanh đối với các ngành, nghề có điều kiện kinh doanh (khoản 3, điều 3) các yêu cầu ứng với từng lĩnh vực kinh doanh cụ thể.- Sửa đổi bổ sung các điều kiện kinh doanh đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà điều kiện kinh doanh được quy định tại các nghị định: số 56/2011/NĐ-CP, số 10/2014/NĐ-CP. Cụ thể, bổ sung thêm các yêu cầu về giấy tờ, phải được bảo hiểm trách nhiệm y tế bắt buộc đối với dịch vụ khám, chữa bệnh tại các bệnh viện; bảo hiểm nhân thọ đối với dịch vụ viễn thông; bảo hiểm hàng hóa đối với dịch vụ lưu giữ bảo quản hàng hóa; bảo hiểm khác…

Những điểm mới trong Quyết định 27/2016/QĐ-TTg
Những điểm mới trong Quyết định 27/2016/QĐ-TTg

III. Quy định về điều kiện kinh doanh theo Quyết định 27/2016/QĐ-TTg

Điều kiện chung

Theo Quyết định 27/2016/QĐ-TTg, các tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện chung sau:

 • Có năng lực pháp lý theo quy định của pháp luật.
 • Có địa điểm kinh doanh ổn định.
 • Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kinh doanh phù hợp với ngành, nghề kinh doanh.
 • Có nguồn vốn kinh doanh hợp pháp.
 • Có đội ngũ lao động đủ trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với ngành, nghề kinh doanh.
 • Có phương án bảo vệ môi trường phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Có phương án phòng cháy, chữa cháy phù hợp với quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.
 • Có phương án đảm bảo an toàn thực phẩm phù hợp với quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (đối với ngành, nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống).

Điều kiện riêng

Ngoài các điều kiện chung, các tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh một số ngành, nghề cụ thể còn phải đáp ứng thêm các điều kiện riêng theo quy định của pháp luật. Ví dụ:

 • Kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có giấy phép của cơ quan công an.
 • Kinh doanh dịch vụ y tế phải có giấy phép của cơ quan y tế.
 • Kinh doanh dịch vụ giáo dục phải có giấy phép của cơ quan giáo dục.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các điều kiện kinh doanh cụ thể, bạn có thể tham khảo Quyết định 27/2016/QĐ-TTg hoặc liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau để hiểu rõ hơn về quy định kinh doanh tại Việt Nam:

STT Điều kiện chung Điều kiện riêng
1 Có năng lực pháp lý Có giấy phép của cơ quan công an (đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ)
2 Có địa điểm kinh doanh ổn định Có giấy phép của cơ quan y tế (đối với kinh doanh dịch vụ y tế)
3 Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kinh doanh Có giấy phép của cơ quan giáo dục (đối với kinh doanh dịch vụ giáo dục)
4 Có nguồn vốn kinh doanh hợp pháp  
5 Có đội ngũ lao động đủ trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ  
6 Có phương án bảo vệ môi trường  
7 Có phương án phòng cháy, chữa cháy  
8 Có phương án đảm bảo an toàn thực phẩm (đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống)  

Quy định về điều kiện kinh doanh theo Quyết định 27/2016/QĐ-TTg
Quy định về điều kiện kinh doanh theo Quyết định 27/2016/QĐ-TTg

IV. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện Quyết định 27/2016/QĐ-TTg

Thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh

Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, bao gồm:

 • Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh;
 • Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký kinh doanh;
 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Quản lý, lưu trữ hồ sơ đăng ký kinh doanh;
 • Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, bao gồm:

 • Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh;
 • Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký kinh doanh;
 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Quản lý, lưu trữ hồ sơ đăng ký kinh doanh;
 • Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh

Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật, bao gồm:

 • Kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh;
 • Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh;
 • Ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định về hoạt động kinh doanh;
 • Cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật, bao gồm:

 • Kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh;
 • Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh;
 • Ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định về hoạt động kinh doanh;
 • Cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật, bao gồm:

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, thị trường;
 • Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh;
 • Xúc tiến thương mại, đầu tư cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật, bao gồm:

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, thị trường;
 • Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh;
 • Xúc tiến thương mại, đầu tư cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật, bao gồm:

 • Kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng;
 • Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng;
 • Ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
 • Cung cấp thông tin về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật, bao gồm:

 • Kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng;
 • Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng;
 • Ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
 • Cung cấp thông tin về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện Quyết định 27/2016/QĐ-TTg
Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện Quyết định 27/2016/QĐ-TTg

V. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện

Trường hợp 1: Không đăng ký kinh doanh theo quy định

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Trường hợp 2: Không thực hiện công khai thông tin theo quy định

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Hành vi vi phạm Phạt tiền
Không đăng ký kinh doanh theo quy định 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
Không thực hiện công khai thông tin theo quy định 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

danh sách các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

 • Cảnh cáo
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
 • Đình chỉ hoạt động kinh doanh từ 06 tháng đến 12 tháng

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện

VI. Kết luận

Quyết định 27 về ngành nghề kinh doanh là một văn bản pháp luật quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Quyết định này đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần để phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Quyết định 27 vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần được khắc phục trong thời gian tới.

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh doanh, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 27 cho phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, cạnh tranh.