quản trị kinh doanh là gì

Quản trị kinh doanh là gì: Một hướng dẫn toàn diện cho người mới bắt đầu

by

in

Quản trị kinh doanh là một lĩnh vực quan trọng, đóng vai trò thiết yếu trong sự thành công của mọi tổ chức. Vậy quản trị kinh doanh là gì? Vai trò, chức năng và kỹ năng cần thiết của người quản trị kinh doanh ra sao? Hãy cùng Tudiendongho tìm hiểu trong bài viết này.

I. Khái niệm quản trị kinh doanh là gì?

Trình độ học vấn quản trị kinh doanh

Hầu hết các trường đều yêu cầu mức trung bình cao trong suốt bốn năm học phổ thông hoặc tương đương cũng như điểm SAT hoặc ACT cao. Sinh viên có thể phải hoàn thành một số khóa học nhất định về toán, khoa học, tiếng Anh và lịch sử để đáp ứng yêu cầu tuyển sinh.

Tại Việt Nam, bạn có thể theo học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại bậc đại học hoặc cao đẳng. Một số trường đại học đào tạo chuyên ngành này gồm có:

Trường đại học Mã ngạch tuyển sinh
Đại học Kinh tế – Luật KT01
Đại học Kinh tế Quốc dân DT01
Đại học Ngoại thương DT03

Ngành nghề trong quản trị kinh doanh

Có nhiều ngành nghề khác nhau trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Các ngành nghề phổ biến bao gồm:

 • Tài chính
 • Kế toán
 • Tiếp thị

Một số ngành nghề mới trong lĩnh vực này như:

 • Thương mại điện tử
 • Quản lý chuỗi cung ứng
 • Phân tích dữ liệu

Khái niệm quản trị kinh doanh là gì?
Khái niệm quản trị kinh doanh là gì?

II. Đặc điểm của quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh là một lĩnh vực học thuật rộng lớn, bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau của việc quản lý một doanh nghiệp. Một số đặc điểm chính của quản trị kinh doanh bao gồm:1. Quản trị kinh doanh tập trung vào việc đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.

Tập trung vào Kết quả

Quản trị kinh doanh được định hướng theo mục tiêu, với trọng tâm là đạt được các mục tiêu đã định sẵn. Các mục tiêu này có thể bao gồm bất kỳ điều gì, từ tăng lợi nhuận đến mở rộng thị phần, tùy thuộc vào chiến lược chung của doanh nghiệp. Để đạt được các mục tiêu này, các nhà quản trị kinh doanh phải lập kế hoạch chiến lược, triển khai các kế hoạch đó và theo dõi tiến độ để đảm bảo doanh nghiệp đi đúng hướng.

Đặc điểm Mô tả
Tập trung vào Kết quả Quản trị kinh doanh tập trung vào việc đạt được các mục tiêu đề ra của doanh nghiệp.

Quyết định trong điều kiện không chắc chắn

Các nhà quản trị kinh doanh thường phải đưa ra quyết định trong bối cảnh thiếu thông tin đầy đủ hoặc trong những tình huống không chắc chắn. Họ phải dựa vào nghiên cứu thị trường, số liệu thống kê và kinh nghiệm của mình để đưa ra những lựa chọn sáng suốt, cũng như có khả năng thích ứng với những thay đổi trong môi trường kinh doanh.

 • Phân tích SWOT
 • Nghiên cứu thị trường
 • Mô hình hóa tài chính

Đặc điểm của quản trị kinh doanh
Đặc điểm của quản trị kinh doanh

III. Vai trò của quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp

Vai trò của quản trị kinh doanh trong việc hoạch định chiến lược

Quản trị kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp. Các nhà quản trị kinh doanh chịu trách nhiệm phân tích môi trường kinh doanh, xác định các cơ hội và thách thức, và phát triển các chiến lược để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Chiến lược này sẽ hướng dẫn mọi hoạt động của doanh nghiệp, từ hoạt động sản xuất đến tiếp thị và bán hàng.

Vai trò của quản trị kinh doanh trong việc tổ chức và điều hành doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức và điều hành doanh nghiệp. Các nhà quản trị kinh doanh chịu trách nhiệm thiết lập cấu trúc tổ chức, phân công nhiệm vụ và trách nhiệm, và tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả. Họ cũng chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo rằng mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết.

Vai trò Trách nhiệm
Hoạch định chiến lược Phân tích môi trường kinh doanh, xác định cơ hội và thách thức, phát triển chiến lược
Tổ chức và điều hành doanh nghiệp Thiết lập cấu trúc tổ chức, phân công nhiệm vụ và trách nhiệm, tạo môi trường làm việc hiệu quả
Quản lý tài chính Quản lý dòng tiền, đầu tư, huy động vốn
Quản lý nhân sự Tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá nhân viên
Quản lý marketing Nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, định giá, phân phối, quảng cáo

Vai trò của quản trị kinh doanh trong việc quản lý tài chính

Quản trị kinh doanh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp. Các nhà quản trị kinh doanh chịu trách nhiệm quản lý dòng tiền, đầu tư và huy động vốn. Họ phải đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ nguồn lực tài chính để hoạt động và phát triển.

Vai trò của quản trị kinh doanh trong việc quản lý nhân sự

Quản trị kinh doanh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý nhân sự của doanh nghiệp. Các nhà quản trị kinh doanh chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo, phát triển và đánh giá nhân viên. Họ phải đảm bảo rằng doanh nghiệp có một đội ngũ nhân viên có năng lực và động lực để đạt được mục tiêu của mình.

Vai trò của quản trị kinh doanh trong việc quản lý marketing

Quản trị kinh doanh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý marketing của doanh nghiệp. Các nhà quản trị kinh doanh chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, định giá, phân phối và quảng cáo. Họ phải đảm bảo rằng doanh nghiệp đang tiếp cận đúng đối tượng khách hàng với thông điệp phù hợp.

Vai trò của quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp
Vai trò của quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp

IV. Quá trình thực hiện quản trị kinh doanh

Xác định mục tiêu và nhiệm vụ

Bước khởi điểm của quản trị kinh doanh là xác định mục tiêu và nhiệm vụ ngắn cũng như dài hạn. Mục tiêu kinh doanh bao gồm các mục tiêu tài chính, phi tài chính và mục tiêu xã hội. Nhiệm vụ của doanh nghiệp bao gồm các hoạt động cụ thể cần thực hiện để đạt được các mục tiêu đó.Đăng ký kinh doanh online

Lên kế hoạch chiến lược

Sau khi đã xác định được mục tiêu và nhiệm vụ, bước tiếp theo là lập kế hoạch chiến lược. Kế hoạch này sẽ phác thảo các hoạt động cụ thể cần thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra. Kế hoạch chiến lược thường bao gồm các mục tiêu, sáng kiến, dự án và ngân sách cụ thể. Quản trị kinh doanh khối C00

Tổ chức và nhân sự

Bước tiếp theo là tổ chức và sắp xếp nhân sự để thực hiện kế hoạch chiến lược. Điều này bao gồm việc xây dựng cơ cấu tổ chức, phân quyền và phân công nhiệm vụ. Quản trị kinh doanh cũng cần phải tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên để đảm bảo rằng họ có những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện kế hoạch chiến lược.Quản trị kinh doanh khối D lấy bao nhiêu điểm

Động lực và lãnh đạo

Quản trị kinh doanh cũng cần phải tạo ra động lực và lãnh đạo đội ngũ nhân viên để đạt được mục tiêu. Điều này bao gồm việc xây dựng và truyền đạt một tầm nhìn chung, truyền thông rõ ràng và động viên nhân viên bằng cách công nhận và thưởng cho hiệu quả công việc.Quản trị kinh doanh lương bao nhiêu

Kiểm tra và đánh giá

Bước cuối cùng của quản trị kinh doanh là kiểm tra và đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch chiến lược. Điều này bao gồm việc theo dõi các chỉ số hiệu suất chính, đánh giá kết quả và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo rằng mục tiêu kinh doanh được đạt được. Bao nhiêu phòng trọ thì phải đăng ký kinh doanh

Bước Hoạt động
Xác định mục tiêu và nhiệm vụ Xác định mục tiêu tài chính, phi tài chính và mục tiêu xã hội.
Lên kế hoạch chiến lược Phác thảo các hoạt động cụ thể để đạt được mục tiêu đề ra.
Tổ chức và nhân sự Xây dựng cơ cấu tổ chức, phân quyền và phân công nhiệm vụ.
Động lực và lãnh đạo Tạo ra động lực và lãnh đạo đội ngũ nhân viên để đạt được mục tiêu.
Kiểm tra và đánh giá Theo dõi các chỉ số hiệu suất chính, đánh giá kết quả và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

Quá trình thực hiện quản trị kinh doanh
Quá trình thực hiện quản trị kinh doanh

V. Các cấp độ quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh là một lĩnh vực rộng lớn, bao gồm nhiều cấp độ khác nhau. Mỗi cấp độ có trách nhiệm và nhiệm vụ riêng, góp phần vào sự thành công tổng thể của một tổ chức.

Dưới đây là một số cấp độ quản trị kinh doanh phổ biến:

Cấp độ Trách nhiệm
Cấp độ cơ sở Giám sát các hoạt động hàng ngày, quản lý nhân viên và đảm bảo hiệu quả hoạt động.
Cấp độ trung cấp Phát triển và thực hiện các chiến lược, quản lý các bộ phận hoặc chức năng cụ thể và báo cáo với cấp cao hơn.
Cấp độ cao cấp Định hướng chiến lược tổng thể của tổ chức, đưa ra các quyết định quan trọng và chịu trách nhiệm về hiệu suất chung.

Mỗi cấp độ quản trị kinh doanh đều đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của một tổ chức. Bằng cách hiểu rõ các cấp độ khác nhau và trách nhiệm của chúng, các cá nhân có thể xác định con đường sự nghiệp của mình và đóng góp hiệu quả vào tổ chức của họ.

Ngoài các cấp độ quản trị kinh doanh truyền thống, còn có một số cấp độ chuyên biệt hơn, chẳng hạn như:

 • Quản trị dự án
 • Quản trị tài chính
 • Quản trị nhân sự
 • Quản trị tiếp thị
 • Quản trị chuỗi cung ứng

Các cấp độ chuyên biệt này tập trung vào các lĩnh vực cụ thể của hoạt động kinh doanh và đòi hỏi các kỹ năng và kiến thức chuyên môn.

Việc lựa chọn cấp độ quản trị kinh doanh phù hợp phụ thuộc vào sở thích, kỹ năng và mục tiêu nghề nghiệp của mỗi cá nhân. Bằng cách hiểu rõ các cấp độ khác nhau và yêu cầu của chúng, các cá nhân có thể đưa ra quyết định sáng suốt về con đường sự nghiệp của mình.

Nếu bạn quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, hãy nghiên cứu các cấp độ khác nhau và xác định cấp độ phù hợp nhất với sở thích và mục tiêu của bạn. Với sự chuẩn bị và nỗ lực phù hợp, bạn có thể đạt được thành công trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan sau đây:

Các cấp độ quản trị kinh doanh
Các cấp độ quản trị kinh doanh

VI. Kết luận

Quản trị kinh doanh là một lĩnh vực quan trọng đối với sự thành công của bất kỳ tổ chức nào. Nó cung cấp cho các nhà quản lý những công cụ và kỹ thuật cần thiết để ra quyết định sáng suốt, giải quyết vấn đề và đạt được mục tiêu của công ty. Bằng cách hiểu các nguyên tắc cơ bản của quản trị kinh doanh, các nhà quản lý có thể tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả, thỏa mãn và hiệu quả, giúp tổ chức của họ phát triển.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *