Ian Brodie Rated 3 / 5 based on 5 reviews
10 tháng trước

Yoshifusa Nakazawa - người sáng tạo những tuyệt phẩm đồng hồ Grand Seiko

2017 được xem là năm bắt đầu của thương hiệu đồng hồ đến từ Nhật Bản Grand Seiko, với sự dẫn dắt bởi Yoshifusa Nakazawa. Hãy cùng Từ điển đồng hồ tìm hiều!
0
comments
10 tháng trước

Yoshifusa Nakazawa - người sáng tạo những tuyệt phẩm đồng hồ Grand Seiko

2017 được xem là năm bắt đầu của thương hiệu đồng hồ đến từ Nhật Bản Grand Seiko, với sự dẫn dắt bởi Yoshifusa Nakazawa. Hãy cùng Từ điển đồng hồ tìm hiều!