luật kinh doanh bảo hiểm

LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM – CƠ SỞ PHÁP LÝ VỮNG CHẮC CHO NGÀNH BẢO HIỂM PHÁT TRIỂN

by

in

luật kinh doanh bảo hiểm là hệ thống các quy định pháp luật nhằm điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam. Bộ luật này được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng, đảm bảo sự phát triển ổn định của thị trường bảo hiểm và góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Tudiendongho là chuyên trang cung cấp thông tin về bảo hiểm uy tín, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Luật kinh doanh bảo hiểm thông qua bài viết này.

LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM – CƠ SỞ PHÁP LÝ VỮNG CHẮC CHO NGÀNH BẢO HIỂM PHÁT TRIỂN
LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM – CƠ SỞ PHÁP LÝ VỮNG CHẮC CHO NGÀNH BẢO HIỂM PHÁT TRIỂN

I. Luật kinh doanh bảo hiểm: Những quy định quan trọng

Điều kiện kinh doanh bảo hiểm

Luật kinh doanh bảo hiểm quy định các điều kiện để được cấp phép kinh doanh bảo hiểm, bao gồm:- Có đủ năng lực pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.- Có vốn điều lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật.- Có đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ bảo hiểm đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.- Có hệ thống quản lý rủi ro bảo hiểm theo quy định của pháp luật.- Có kế hoạch kinh doanh bảo hiểm phù hợp với quy định của pháp luật.

STT Điều kiện Quy định pháp luật
1 Có đủ năng lực pháp lý Điều 5 Luật kinh doanh bảo hiểm
2 Có vốn điều lệ tối thiểu Điều 6 Luật kinh doanh bảo hiểm
3 Có đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ bảo hiểm đủ điều kiện Điều 7 Luật kinh doanh bảo hiểm
4 Có hệ thống quản lý rủi ro bảo hiểm Điều 8 Luật kinh doanh bảo hiểm
5 Có kế hoạch kinh doanh bảo hiểm phù hợp với quy định của pháp luật Điều 9 Luật kinh doanh bảo hiểm

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm có các quyền và nghĩa vụ sau:- Quyền kinh doanh các loại hình bảo hiểm theo giấy phép đã được cấp.- Quyền thu phí bảo hiểm và chi trả quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.- Nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.- Nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.- Nghĩa vụ cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh bảo hiểm cho cơ quan quản lý nhà nước.

 • Quyền kinh doanh các loại hình bảo hiểm theo giấy phép đã được cấp
 • Quyền thu phí bảo hiểm và chi trả quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm
 • Nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm
 • Nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm
 • Nghĩa vụ cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh bảo hiểm cho cơ quan quản lý nhà nước

Luật kinh doanh bảo hiểm: Những quy định quan trọng
Luật kinh doanh bảo hiểm: Những quy định quan trọng

II. Các loại hình bảo hiểm phổ biến tại Việt Nam

Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ là một hình thức bảo hiểm giúp đảm bảo tài chính cho người thụ hưởng trong trường hợp người được bảo hiểm không may tử vong hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phổ biến hiện nay bao gồm bảo hiểm liên kết chung, bảo hiểm toàn bộ cuộc đời, bảo hiểm định kỳ, bảo hiểm trả góp hàng năm và bảo hiểm trọn đời.

Luật Kinh doanh Bảo hiểm tại Việt Nam: Quy chế bảo hiểm phối hợp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thương mại

Loại hình bảo hiểm nhân thọ Đặc điểm
Bảo hiểm liên kết chung Kết hợp giữa đầu tư và bảo vệ
Bảo hiểm toàn bộ cuộc đời Bảo vệ suốt cuộc đời người được bảo hiểm
Bảo hiểm định kỳ Bảo vệ trong một khoảng thời gian nhất định

Bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm phi nhân thọ là một hình thức bảo hiểm giúp bảo vệ tài sản, sức khỏe và các lợi ích kinh tế khác của người được bảo hiểm trước những rủi ro bất ngờ. Các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ phổ biến hiện nay bao gồm bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm nhà ở, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm du lịch.

Luật Kinh doanh Bảo hiểm tại Việt Nam: Hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

 • Bảo hiểm xe cơ giới: Bảo vệ xe cơ giới khỏi hư hỏng, mất cắp hoặc trách nhiệm đối với bên thứ ba.
 • Bảo hiểm nhà ở: Bảo vệ ngôi nhà khỏi hư hỏng, mất cắp hoặc trách nhiệm đối với bên thứ ba.
 • Bảo hiểm sức khỏe: Bảo vệ sức khỏe của người được bảo hiểm trước các chi phí y tế.

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là một hình thức bảo hiểm bắt buộc nhằm mục đích đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp, tổ chức và người lao động tự do. Các chế độ bảo hiểm xã hội phổ biến hiện nay bao gồm chế độ hưu trí, chế độ tử tuất, chế độ tai nạn lao động, chế độ bệnh nghề nghiệp và chế độ bảo hiểm y tế.

Luật Kinh doanh Bảo hiểm tại Việt Nam: Quy định về bảo hiểm xã hội tại Việt Nam

Các loại hình bảo hiểm phổ biến tại Việt Nam
Các loại hình bảo hiểm phổ biến tại Việt Nam

III. Quyền và nghĩa vụ của bên tham gia bảo hiểm

Quyền của bên tham gia bảo hiểm

 1. Quyền yêu cầu bảo hiểm khi xảy ra sự kiện nằm trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.
 2. Quyền theo dõi, thu hồi bảo hiểm nếu không còn nhu cầu hoặc trường hợp đã trót đóng thêm tiền bảo hiểm.
 3. Quyền chuyển đổi bảo hiểm sang sản phẩm bảo hiểm khác nếu đáp ứng điều kiện của bên bảo hiểm.
 4. Quyền được tư vấn, giải thích đầy đủ về các điều khoản bảo hiểm trước khi tham gia.
 5. Quyền chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo nhu cầu mà vẫn được hoàn trả phần tiền bảo hiểm còn lại.

Nghĩa vụ của bên tham gia bảo hiểm

 1. Tham gia bảo hiểm tự nguyện hoặc bắt buộc theo quy định của pháp luật.
 2. Tuân thủ theo đúng các điều khoản hợp đồng bảo hiểm đã ký kết.
 3. Nộp đủ và đúng hạn tiền bảo hiểm cho đơn vị bảo hiểm.
 4. Thông báo cho bên bảo hiểm về sự thay đổi (sức khỏe, nghề nghiệp, địa chỉ, …).
 5. Bảo quản hợp đồng bảo hiểm để tiện theo dõi, tra cứu.
Quyền Nghĩa vụ
Yêu cầu bảo hiểm khi xảy ra sự kiện Tham gia bảo hiểm tự nguyện hoặc bắt buộc
Theo dõi, thu hồi bảo hiểm Tuân thủ theo điều khoản hợp đồng bảo hiểm
Chuyển đổi sang sản phẩm bảo hiểm khác Nộp đủ và đúng hạn tiền bảo hiểm
Được tư vấn, giải thích về điều khoản bảo hiểm Thông báo thay đổi
Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm và được hoàn tiền Bảo quản hợp đồng bảo hiểm

Quyền và nghĩa vụ của bên tham gia bảo hiểm
Quyền và nghĩa vụ của bên tham gia bảo hiểm

IV. Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bảo hiểm

Để giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bảo hiểm, bên bị thiệt hại có thể lựa chọn các cách thức sau đây:

 • Đàm phán trực tiếp với công ty bảo hiểm để đưa ra giải pháp hòa giải
 • Nộp đơn khiếu nại lên cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm
 • Đưa vụ việc ra tòa án để được giải quyết

Trong trường hợp giải quyết tranh chấp bằng thương lượng, thì hai bên có thể thỏa thuận được với nhau một phương án giải quyết hợp lý và thống nhất với nhau.

Kinh doanh bảo hiểm phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và đặc biệt trong công tác bồi thường bảo hiểm phải được kiểm tra và cân nhắc kỹ lưỡng. Quá trình thương lượng phải diễn ra trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại. Nếu như công ty bảo hiểm không có phản hồi hoặc có phản hồi nhưng không thỏa đáng thì bên bị thiệt hại có thể khiếu nại lên cơ quan quản lý về bảo hiểm.

Nếu như khiếu nại lên cơ quan quản lý nhà nước vẫn không đem lại kết quả thì người bị thiệt hại có thể đưa vụ việc ra tòa án để được giải quyết. Trong quá trình khiếu nại, thì bên bị thiệt hại lưu ý là phải nộp đủ, nộp đúng các loại giấy tờ, bằng chứng như:

STT Loại giấy tờ Ghi chú
1 Giấy tờ tùy thân hợp lệ CMND hoặc CCCD
2 Hợp đồng bảo hiểm Hợp đồng gốc hoặc bản sao có công chứng
3 Biên bản sự cố Giấy tờ chứng minh sự cố
4 Giấy tờ chứng minh thiệt hại Hóa đơn, chứng từ liên quan đến quá trình thụ hưởng bảo hiểm

Việc giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bảo hiểm là một quá trình phức tạp đòi hỏi sự hiểu biết về pháp luật và sự kiên trì của bên bị thiệt hại. Do đó, khi có tranh chấp với công ty bảo hiểm thì bên bị thiệt hại cần bình tĩnh, thu thập đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết và lựa chọn cách thức giải quyết phù hợp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bảo hiểm
Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bảo hiểm

V. Xu hướng phát triển của luật kinh doanh bảo hiểm

Sự phát triển của luật kinh doanh bảo hiểm trong thời đại công nghệ số

Trong thời đại công nghệ số, luật kinh doanh bảo hiểm đang có những thay đổi đáng kể để thích ứng với sự phát triển của công nghệ. Các công ty bảo hiểm đang áp dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data) và blockchain để cải thiện hiệu quả hoạt động, giảm chi phí và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới cho khách hàng. Ví dụ, AI được sử dụng để tự động hóa các quy trình bồi thường, trong khi dữ liệu lớn được sử dụng để phân tích rủi ro và định giá bảo hiểm chính xác hơn. Blockchain được sử dụng để tạo ra các hợp đồng bảo hiểm thông minh, giúp tăng tính minh bạch và hiệu quả.

Sự phát triển của công nghệ cũng dẫn đến sự xuất hiện của các công ty bảo hiểm trực tuyến (insurtech). Các công ty này sử dụng công nghệ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm trực tiếp cho khách hàng, bỏ qua các kênh phân phối truyền thống như đại lý và môi giới. Insurtech đang làm cho bảo hiểm dễ tiếp cận hơn và giá cả phải chăng hơn cho người tiêu dùng, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm.

Xu hướng toàn cầu hóa của luật kinh doanh bảo hiểm

Luật kinh doanh bảo hiểm cũng đang có xu hướng toàn cầu hóa. Các công ty bảo hiểm đang mở rộng hoạt động ra nước ngoài để tiếp cận các thị trường mới và đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Sự toàn cầu hóa cũng dẫn đến sự hội tụ của các quy định bảo hiểm trên toàn thế giới, khi các quốc gia áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế để tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các công ty bảo hiểm.

Xu hướng toàn cầu hóa cũng tạo ra những thách thức mới cho các cơ quan quản lý bảo hiểm. Các cơ quan quản lý phải hợp tác với nhau để đảm bảo rằng các công ty bảo hiểm hoạt động tuân thủ các quy định và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Họ cũng phải theo kịp sự phát triển của công nghệ và các mô hình kinh doanh mới để đảm bảo rằng ngành bảo hiểm vẫn an toàn và ổn định.

Xu hướng tập trung vào khách hàng của luật kinh doanh bảo hiểm

Trong những năm gần đây, luật kinh doanh bảo hiểm đã có xu hướng tập trung nhiều hơn vào khách hàng. Các công ty bảo hiểm đang tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng. Họ cũng đang cải thiện dịch vụ khách hàng và giải quyết các khiếu nại một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Xu hướng tập trung vào khách hàng cũng dẫn đến sự phát triển của các sản phẩm bảo hiểm được cá nhân hóa. Các sản phẩm này được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của từng khách hàng, chẳng hạn như bảo hiểm sức khỏe được thiết kế riêng cho người cao tuổi hoặc bảo hiểm ô tô được thiết kế riêng cho người lái xe trẻ.

Công ty bảo hiểm Sản phẩm bảo hiểm Đối tượng khách hàng
Bảo Việt Bảo hiểm sức khỏe Người cao tuổi
Bảo Minh Bảo hiểm ô tô Người lái xe trẻ
Prudential Bảo hiểm nhân thọ Gia đình trẻ

Xu hướng phát triển của luật kinh doanh bảo hiểm
Xu hướng phát triển của luật kinh doanh bảo hiểm

VI. Kết luận

Luật kinh doanh bảo hiểm là một văn bản pháp luật quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam. Luật này quy định các nguyên tắc, điều kiện, nghĩa vụ và quyền lợi của các bên tham gia hoạt động kinh doanh bảo hiểm, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bảo hiểm Việt Nam.