luật kinh doanh bảo hiểm 2000

Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 sửa đổi: Những thay đổi quan trọng cần biết

by

in

luật kinh doanh bảo hiểm 2000 là văn bản pháp luật quan trọng, đặt nền móng cho sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam. Được ban hành từ năm 2000, luật này đã trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Trong bài viết này, Tudiendongho sẽ cung cấp cho bạn những thông tin tổng quan về Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, bao gồm các quy định về thành lập, hoạt động, giải thể doanh nghiệp bảo hiểm, các loại hình bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên tham gia bảo hiểm, cũng như chế tài xử lý vi phạm.

Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 sửa đổi: Những thay đổi quan trọng cần biết
Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 sửa đổi: Những thay đổi quan trọng cần biết

I. Luật kinh doanh bảo hiểm 2000: Những điểm chính

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2000 là văn bản pháp luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2000, quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam. Luật này được sửa đổi bổ sung một số lần, lần gần đây nhất là vào năm 2012.

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2000 quy định về các loại hình bảo hiểm, điều kiện kinh doanh bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm, chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Luật này có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm, góp phần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Các loại hình bảo hiểm

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2000 quy định về 12 loại hình bảo hiểm sau đây:

 • Bảo hiểm nhân thọ
 • Bảo hiểm phi nhân thọ
 • Bảo hiểm sức khỏe
 • Bảo hiểm tai nạn
 • Bảo hiểm xe cơ giới
 • Bảo hiểm hàng hóa
 • Bảo hiểm hàng không
 • Bảo hiểm tàu biển
 • Bảo hiểm tín dụng
 • Bảo hiểm đầu tư
 • Bảo hiểm trách nhiệm
 • Bảo hiểm du lịch
Tên loại hình bảo hiểm Đối tượng bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm
Bảo hiểm nhân thọ Con người Tử vong, thương tật, bệnh tật
Bảo hiểm phi nhân thọ Tài sản, trách nhiệm Thiệt hại, mất mát tài sản, trách nhiệm dân sự
Bảo hiểm sức khỏe Con người Chi phí khám chữa bệnh

Điều kiện kinh doanh bảo hiểm

Để được phép kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có đủ năng lực tài chính và năng lực quản lý
 • Có đội ngũ nhân viên đủ trình độ và kinh nghiệm
 • Có hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả
 • Được cấp giấy phép kinh doanh bảo hiểm

Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm

Các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm gồm người tham gia bảo hiểm, công ty bảo hiểm và đại lý bảo hiểm. Quyền và nghĩa vụ của các bên được quy định như sau:

 • Người tham gia bảo hiểm: Có quyền tham gia bảo hiểm, yêu cầu bồi thường bảo hiểm, hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm. Có nghĩa vụ trả phí bảo hiểm, khai báo sự thật về tài sản được bảo hiểm, không thực hiện hành vi gian lận bảo hiểm.
 • Công ty bảo hiểm: Có quyền thu phí bảo hiểm, quyết định chấp nhận hoặc từ chối bồi thường bảo hiểm. Có nghĩa vụ bồi thường bảo hiểm theo hợp đồng.
 • Đại lý bảo hiểm: Có quyền tư vấn, bán sản phẩm bảo hiểm, thu phí bảo hiểm. Có nghĩa vụ cung cấp thông tin chính xác về sản phẩm bảo hiểm, chuyển tiền phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm.

Chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, bao gồm cả biện pháp hành chính và hình sự. Các hình thức xử phạt hành chính bao gồm:

 • Cảnh cáo
 • Phạt tiền
 • Tịch thu tang vật
 • Cấm kinh doanh bảo hiểm một thời gian nhất định
 • Giải thể doanh nghiệp

Các hành vi vi phạm nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bao gồm:

 • Gian lận bảo hiểm
 • Lừa đảo trong kinh doanh bảo hiểm
 • Sử dụng trái phép tiền bảo hiểm

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2000 là một văn bản pháp luật quan trọng đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam. Luật này góp phần bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm, thúc đẩy sự phát triển của thị trường bảo hiểm. Các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phải nghiêm túc tuân thủ các quy định của Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2000 để đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả và bền vững.

Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2000, hãy truy cập trang web của Tudiendongho.vn.

Luật kinh doanh bảo hiểm 2000: Những điểm chính
Luật kinh doanh bảo hiểm 2000: Những điểm chính

II. Các loại hình bảo hiểm được quy định trong luật kinh doanh bảo hiểm 2000

Bảo hiểm nhân thọ

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 quy định rằng bảo hiểm nhân thọ là hình thức bảo hiểm về người, nhằm bảo vệ người được bảo hiểm, người thụ hưởng trước những rủi ro mất năng lực lao động, thương tật vĩnh viễn toàn bộ hoặc tử vong.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Ngoài ra, Luật cũng quy định rằng bảo hiểm phi nhân thọ là hình thức bảo hiểm về tài sản, bao gồm các loại hình bảo hiểm sau đây:

 • Bảo hiểm tài sản: bảo vệ tài sản của người được bảo hiểm khỏi các rủi ro như cháy, nổ, thiên tai, mất cắp, hư hỏng.
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: bảo vệ người được bảo hiểm khỏi các rủi ro phải bồi thường cho bên thứ ba do các hành vi vô ý gây thiệt hại cho người hoặc tài sản của họ.
 • Bảo hiểm tín dụng: bảo vệ người được bảo hiểm khỏi các rủi ro do khách hàng không trả được nợ.
 • Bảo hiểm đầu tư: kết hợp yếu tố bảo vệ và tiết kiệm, bảo vệ người được bảo hiểm khỏi các rủi ro mất khả năng lao động, thương tật toàn bộ hoặc tử vong đồng thời mang lại lợi nhuận.
 • Các loại hình bảo hiểm khác do Bộ Tài chính quy định.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định rằng các hình thức bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ có thể được kết hợp với nhau thành các sản phẩm bảo hiểm có nhiều quyền lợi hơn cho người được bảo hiểm.

Bảo hiểm xã hội

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 không quy định bảo hiểm xã hội, tuy nhiên, bảo hiểm xã hội là một loại hình bảo hiểm bắt buộc do Nhà nước thực hiện để bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.Các loại hình bảo hiểm xã hội bao gồm:

 • Bảo hiểm y tế: bảo vệ người tham gia khỏi các rủi ro về sức khỏe.
 • Bảo hiểm hưu trí: bảo vệ người tham gia khi nghỉ hưu.
 • Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: bảo vệ người tham gia khỏi các rủi ro tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Bảo hiểm thất nghiệp: bảo vệ người tham gia khi bị mất việc làm.

Bảo hiểm xã hội có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân khi gặp các rủi ro trong cuộc sống.Như vậy, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 quy định về các loại hình bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ và không quy định về bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội là một loại hình bảo hiểm bắt buộc do Nhà nước thực hiện để bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Các loại hình bảo hiểm được quy định trong luật kinh doanh bảo hiểm 2000
Các loại hình bảo hiểm được quy định trong luật kinh doanh bảo hiểm 2000

III. Quyền và nghĩa vụ của bên tham gia bảo hiểm theo luật kinh doanh bảo hiểm 2000

Quyền của bên tham gia bảo hiểm

Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định các quyền cơ bản của bên tham gia bảo hiểm bao gồm:- Quyền được thông tin đầy đủ về sản phẩm bảo hiểm, điều khoản hợp đồng bảo hiểm và quyền lợi, nghĩa vụ của mình.- Quyền được hưởng các quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng.- Quyền được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.- Quyền khiếu nại, tố cáo về hoạt động bảo hiểm.- Quyền được bồi thường theo hợp đồng và pháp luật.

Nghĩa vụ của bên tham gia bảo hiểm

Bên tham gia bảo hiểm có các nghĩa vụ cơ bản sau:- Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về tình trạng rủi ro đối với tài sản, tính mạng để bên bảo hiểm đánh giá và xác định mức phí bảo hiểm.- Tuân thủ các nghĩa vụ theo hợp đồng bảo hiểm.- Nộp đúng và đầy đủ phí bảo hiểm theo hợp đồng.- Cứu hộ, cứu nạn tài sản bảo hiểm hoặc tính mạng con người khi xảy ra sự cố, rủi ro.- Thông báo kịp thời cho bên bảo hiểm về những thay đổi có thể ảnh hưởng đến tình trạng rủi ro hoặc quyền lợi bảo hiểm.

STT Quyền của bên tham gia bảo hiểm Nghĩa vụ của bên tham gia bảo hiểm
1 Được thông tin đầy đủ Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực
2 Được hưởng quyền lợi bảo hiểm Tuân thủ nghĩa vụ theo hợp đồng bảo hiểm
3 Được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hợp đồng Nộp đúng, đầy đủ phí bảo hiểm
4 Được khiếu nại, tố cáo Cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố
 • Tham gia bảo hiểm là hành vi dân sự, tự nguyện
 • Cần nghiên cứu kỹ các điều khoản hợp đồng, nội dung sản phẩm của bên bảo hiểm trước khi tham gia ký kết hợp đồng
 • Hợp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu lực khi đã hoàn tất việc thanh toán phí bảo hiểm

Quyền và nghĩa vụ của bên tham gia bảo hiểm theo luật kinh doanh bảo hiểm 2000
Quyền và nghĩa vụ của bên tham gia bảo hiểm theo luật kinh doanh bảo hiểm 2000

IV. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm theo luật kinh doanh bảo hiểm 2000

Theo Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, doanh nghiệp bảo hiểm có những trách nhiệm sau:

1. Trách nhiệm về hợp đồng bảo hiểm

 • Thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm đã ký kết với khách hàng.
 • Bồi thường kịp thời và đầy đủ cho khách hàng khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
 • Giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến hợp đồng bảo hiểm một cách công bằng và khách quan.

2. Trách nhiệm về tài chính

 • Đảm bảo có đủ năng lực tài chính để thực hiện các nghĩa vụ bảo hiểm của mình.
 • Quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm một cách hiệu quả và an toàn.
 • Công khai thông tin tài chính theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm về thông tin

 • Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng trước khi ký kết hợp đồng.
 • Giải thích rõ ràng các điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng.
 • Trả lời kịp thời các thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm bảo hiểm.

4. Trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp

 • Hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo nguyên tắc trung thực, công bằng và minh bạch.
 • Không sử dụng các thủ đoạn gian dối hoặc không lành mạnh để cạnh tranh.
 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

Ngoài những trách nhiệm trên, doanh nghiệp bảo hiểm còn có một số trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, chẳng hạn như trách nhiệm về bảo vệ môi trường, trách nhiệm về an toàn lao động, trách nhiệm về phòng chống rửa tiền, v.v.

Việc thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của mình sẽ giúp doanh nghiệp bảo hiểm xây dựng được uy tín và lòng tin của khách hàng, đồng thời góp phần vào sự phát triển lành mạnh của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Loại hình bảo hiểm Đối tượng bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm
Bảo hiểm nhân thọ Con người Tử vong, thương tật, bệnh tật
Bảo hiểm phi nhân thọ Tài sản, trách nhiệm Hỏa hoạn, trộm cắp, tai nạn

Một số lưu ý khi lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm

 • Tìm hiểu kỹ về uy tín và năng lực tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm trước khi ký kết.
 • Lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình.
 • Liên hệ với các chuyên gia tư vấn bảo hiểm để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc.

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm theo luật kinh doanh bảo hiểm 2000
Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm theo luật kinh doanh bảo hiểm 2000

V. Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bảo hiểm theo luật kinh doanh bảo hiểm 2000

Đơn xin giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa các bên liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, thì theo Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, bên khởi kiện (đơn phương) có thể nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tới Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) hoặc Trọng tài kinh tế theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Đơn phải thông báo cho bên bị đơn, gồm các nội dung chính sau:

 • Tên và địa chỉ của bên khởi kiện, bên bị kiện
 • Nêu rõ tên chủ thể tham gia bảo hiểm (nếu có), gồm người được tham gia bảo hiểm, người hưởng bảo hiểm
 • Nêu chi tiết nguyên nhân, lý do xảy ra tranh chấp, khiếu nại.
 • Đề nghị kết quả giải quyết tranh chấp, nếu có
 • Ngày, tháng, năm làm đơn, cùng chữ ký người đại diện hợp pháp

Giải quyết tranh chấp theo quy trình

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, Trọng tài kinh tế hoặc VCCI sẽ thẩm tra điều kiện thụ lý. Nếu đủ điều kiện, sẽ ban hành văn bản chấp nhận thụ lý vụ khiếu nại. Nếu không đủ điều kiện sẽ trả lại đơn kèm theo văn bản giải thích lý do.

Nếu đã được thụ lý, Trọng tài kinh tế hoặc VCCI sẽ họp giải quyết tranh chấp với sự tham gia của cả hai bên liên quan. Trong quá trình giải quyết, các bên cung cấp bằng chứng, chứng cứ, lập luận để bảo vệ quyền lợi của mình. Trọng tài kinh tế hoặc VCCI sẽ dựa trên các thông tin đó để ra phán quyết công bằng cho vụ tranh chấp.

Nội dung Quy định
Đơn khởi kiện Khoản 1 Điều 7
Trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ Khoản 2 Điều 7
Thời gian giải quyết Khoản 3 Điều 8

Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bảo hiểm theo luật kinh doanh bảo hiểm 2000
Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bảo hiểm theo luật kinh doanh bảo hiểm 2000


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *