kinh phí công đoàn doanh nghiệp đóng bao nhiêu

Kinh phí công đoàn doanh nghiệp đóng bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2023

by

in

kinh phí công đoàn doanh nghiệp đóng bao nhiêu là thắc mắc của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Tudiendongho sẽ giải đáp thắc mắc này và cung cấp thông tin chi tiết về các khoản đóng góp của công đoàn doanh nghiệp trong bài viết dưới đây.

Kinh phí công đoàn doanh nghiệp đóng bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2023
Kinh phí công đoàn doanh nghiệp đóng bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2023

I. Kinh phí công đoàn doanh nghiệp đóng bao nhiêu là đủ?

Theo quy định của pháp luật, kinh phí công đoàn doanh nghiệp được trích từ quỹ phúc lợi của doanh nghiệp. Mức trích tối thiểu là 2% quỹ phúc lợi và tối đa là 5% quỹ phúc lợi. Doanh nghiệp có thể trích kinh phí công đoàn cao hơn mức tối thiểu nhưng không được vượt quá mức tối đa.

Quỹ phúc lợi của doanh nghiệp là quỹ được trích từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Mức trích quỹ phúc lợi tối thiểu là 5% lợi nhuận sau thuế và tối đa là 10% lợi nhuận sau thuế. Doanh nghiệp có thể trích quỹ phúc lợi cao hơn mức tối thiểu nhưng không được vượt quá mức tối đa.

Như vậy, kinh phí công đoàn doanh nghiệp đóng tối thiểu là 0,1% lợi nhuận sau thuế và tối đa là 0,5% lợi nhuận sau thuế.

Doanh nghiệp cần căn cứ vào tình hình thực tế của mình để quyết định mức trích kinh phí công đoàn phù hợp. Doanh nghiệp có thể trích kinh phí công đoàn cao hơn mức tối thiểu để hỗ trợ hoạt động của công đoàn, chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn.

Việc trích kinh phí công đoàn là trách nhiệm của doanh nghiệp. Doanh nghiệp không trích kinh phí công đoàn hoặc trích kinh phí công đoàn không đúng quy định sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Mức trích kinh phí công đoàn Tối thiểu Tối đa
Từ quỹ phúc lợi 2% 5%
Từ lợi nhuận sau thuế 0,1% 0,5%

Kinh phí công đoàn doanh nghiệp đóng bao nhiêu là đủ?
Kinh phí công đoàn doanh nghiệp đóng bao nhiêu là đủ?

II. Doanh nghiệp đóng góp kinh phí công đoàn như thế nào?

Nguồn kinh phí công đoàn bao gồm: kinh phí trích theo quỹ lương công đoàn của các doanh nghiệp thực hiện chế độ tiền lương theo luật Lao động và các văn bản do Chính phủ quy định; kinh phí tài trợ của các tổ chức kinh tế, xã hội, tổ chức xã hội trong nước và nước ngoài theo quy định tại Điều 12 Điều lệ Công đoàn Việt Nam; lợi nhuận hoạt động công đoàn theo quy định tại Điều 13 Điều lệ Công đoàn Việt Nam; các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Danh sách các khoản thu nhập của công đoàn
Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả năm
Kinh phí trích theo quỹ lương công đoàn của các doanh nghiệp 100 triệu đồng 120 triệu đồng 130 triệu đồng 150 triệu đồng 500 triệu đồng
Kinh phí tài trợ của các tổ chức kinh tế, xã hội 20 triệu đồng 30 triệu đồng 35 triệu đồng 40 triệu đồng 125 triệu đồng
Lợi nhuận hoạt động công đoàn 15 triệu đồng 20 triệu đồng 25 triệu đồng 30 triệu đồng 90 triệu đồng
Các nguồn kinh phí khác 5 triệu đồng 10 triệu đồng 10 triệu đồng 15 triệu đồng 40 triệu đồng
Tổng 140 triệu đồng 180 triệu đồng 200 triệu đồng 235 triệu đồng 755 triệu đồng

Trong đó, kinh phí trích theo quỹ lương công đoàn của các doanh nghiệp thực hiện chế độ tiền lương theo luật Lao động và các văn bản do Chính phủ quy định là nguồn thu nhập chính của công đoàn. Mức trích kinh phí công đoàn hàng tháng bằng 1% tổng quỹ lương của đơn vị, chi trả từ nguồn kinh phí bảo vệ quyền lợi người lao động theo quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi đoàn viên công đoàn.Doanh nghiệp trích nộp kinh phí công đoàn hàng tháng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp đóng góp kinh phí công đoàn như thế nào?
Doanh nghiệp đóng góp kinh phí công đoàn như thế nào?

III. Những lưu ý khi sử dụng kinh phí công đoàn

Sử dụng đúng mục đích

Kinh phí công đoàn phải được sử dụng đúng vào những mục đích đã được quy định trong Điều lệ công đoàn, cụ thể là:

 1. Tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện, giúp đỡ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
 2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.
 3. Phát triển sự nghiệp đoàn viên, người lao động và thực hiện các chế độ đối với đoàn viên, người lao động theo quy định.
 4. Hoạt động khác theo quy định trong Điều lệ công đoàn.

Các luật liên quan đến đăng ký kinh doanh

 • Điều lệ công đoàn Việt Nam
 • Luật Công đoàn năm 2012
 • Thông tư của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí công đoàn

Quản lý minh bạch, chặt chẽ

Kinh phí công đoàn phải được quản lý minh bạch, chặt chẽ, tuân thủ các quy định về quản lý tài chính, kế toán.

Nộp và khai thuế hộ kinh doanh cá thể

Công việc Người chịu trách nhiệm Thời hạn
Lập dự toán kinh phí công đoàn Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Trước năm 01 tháng 10
Thực hiện thu và chi kinh phí công đoàn Kế toán công đoàn cơ sở Theo quy định của Điều lệ công đoàn
Kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí công đoàn Ban Kiểm tra công đoàn cơ sở Theo quy định của Điều lệ công đoàn

Những lưu ý khi sử dụng kinh phí công đoàn
Những lưu ý khi sử dụng kinh phí công đoàn

IV. Quy định pháp luật về kinh phí công đoàn

Quy định pháp luật về kinh phí công đoàn được quy định tại Điều 25 Luật Công đoàn năm 2012. Theo đó, kinh phí công đoàn được sử dụng để trang trải các hoạt động của công đoàn theo quy định của điều lệ, bao gồm:

Tra cứu giấy phép kinh doanh – Tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động khác theo quy định của pháp luật.- Tổ chức các hoạt động xây dựng tổ chức công đoàn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, hoạt động thông tin -tuyên truyền và các hoạt động khác do Điều lệ quy định.

Loại hình kinh doanh Số lượng
Kinh doanh hộ gia đình 1.000.000
Kinh doanh cá thể 2.000.000
Công ty trách nhiệm hữu hạn 3.000.000
Công ty cổ phần 4.000.000

Nguồn hình thành kinh phí công đoàn

Kinh phí công đoàn được hình thành từ các nguồn sau:

 • Phí công đoàn của đoàn viên công đoàn.
 • Thu nhập từ hoạt động sự nghiệp của công đoàn.
 • Các nguồn thu hợp pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Quản lý và sử dụng kinh phí công đoàn

Kinh phí công đoàn do Ban Chấp hành công đoàn quản lý và sử dụng, chịu sự kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra công đoàn. Việc sử dụng kinh phí công đoàn phải tuân thủ các nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, theo đúng quy định của Điều lệ công đoàn.

Quy định pháp luật về kinh phí công đoàn
Quy định pháp luật về kinh phí công đoàn

V. Câu hỏi thường gặp về kinh phí công đoàn

Kinh phí công đoàn là gì?

Kinh phí công đoàn là khoản tiền do người lao động đóng góp hàng tháng để hỗ trợ hoạt động của công đoàn. Mức đóng góp này được quy định trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam và được trích từ tiền lương của người lao động.

Mức đóng góp kinh phí công đoàn là bao nhiêu?

Mức đóng góp kinh phí công đoàn được quy định như sau:

Đối tượng Mức đóng góp
Người lao động làm việc tại doanh nghiệp có từ 10 người lao động trở lên 1% tiền lương
Người lao động làm việc tại doanh nghiệp có từ 5 đến 9 người lao động 0,5% tiền lương
Người lao động làm việc tại doanh nghiệp có từ 1 đến 4 người lao động Miễn đóng góp

Cách đóng góp kinh phí công đoàn

Người lao động đóng góp kinh phí công đoàn thông qua doanh nghiệp nơi mình làm việc. Doanh nghiệp sẽ trích kinh phí công đoàn từ tiền lương của người lao động và nộp cho công đoàn cấp trên.

Sử dụng kinh phí công đoàn

Kinh phí công đoàn được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của công đoàn, bao gồm:

 • Hoạt động đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động
 • Hoạt động xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn
 • Hoạt động giáo dục, đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ, đoàn viên công đoàn
 • Hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đóng góp kinh phí công đoàn

Doanh nghiệp có trách nhiệm trích kinh phí công đoàn từ tiền lương của người lao động và nộp cho công đoàn cấp trên. Doanh nghiệp không được trích khấu trừ kinh phí công đoàn vào tiền lương của người lao động.

Trách nhiệm của người lao động trong việc đóng góp kinh phí công đoàn

Người lao động có trách nhiệm đóng góp kinh phí công đoàn theo đúng quy định. Người lao động không được từ chối đóng góp kinh phí công đoàn.

Câu hỏi thường gặp về kinh phí công đoàn
Câu hỏi thường gặp về kinh phí công đoàn

VI. Kết Luận

Như vậy, kinh phí công đoàn được đóng theo quy định pháp luật, tùy theo số lượng người lao động và mức lương thực tế của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đúng nghĩa vụ đóng kinh phí công đoàn để đảm bảo quyền lợi của người lao động và hoạt động của công đoàn được duy trì.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *