Hướng dẫn về pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hướng dẫn về pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp: Những điều cần biết

Tudiendongho hân hạnh giới thiệu “Hướng dẫn về pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp“, một nguồn tài liệu toàn diện cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để thành lập và vận hành doanh nghiệp của mình một cách hợp pháp. Khởi nghiệp là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng vô cùng thú vị, và chúng tôi tin rằng hướng dẫn này sẽ giúp bạn vượt qua những thách thức pháp lý và tập trung vào việc phát triển doanh nghiệp của mình.

Hướng dẫn về pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp: Những điều cần biết
Hướng dẫn về pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp: Những điều cần biết

Loại hình doanh nghiệp Đặc điểm
Doanh nghiệp tư nhân Số lượng thành viên từ 1 đến 50 người, chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản cá nhân
Công ty cổ phần Số lượng thành viên từ 3 đến 100 người, chịu trách nhiệm hữu hạn bằng số vốn góp
Công ty trách nhiệm hữu hạn Số lượng thành viên từ 2 đến 50 người, chịu trách nhiệm hữu hạn bằng số vốn góp
Hợp tác xã Tổ chức kinh tế tập thể, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm
Giấy phép kinh doanh Ngành nghề kinh doanh
Giấy phép kinh doanh có điều kiện Các ngành nghề kinh doanh đặc biệt, cần có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Giấy phép kinh doanh không có điều kiện Các ngành nghề kinh doanh thông thường, không cần có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Loại thuế Đối tượng chịu thuế
Thuế thu nhập doanh nghiệp Doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động kinh doanh
Thuế giá trị gia tăng Doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ chịu thuế
Thuế thu nhập cá nhân Người lao động làm việc tại doanh nghiệp

I. Các hình thức pháp lý phù hợp cho doanh nghiệp mại ở Việt Nam

Tại Việt Nam, có nhiều loại hình doanh nghiệp unterschiedlichem pháp lý khác nhau, phù hợp với các nhu cầu, mục đích, quy mô và ngành nghề kinh doanh khác nhau của doanh nhân. Việc lựa chọn loại hình pháp lý phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp chủ động được trong việc hoạch định chiến lược phát triển lâu dài, đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ pháp luật và thuận lợi trong việc huy động vốn, mở rộng quy mô, cũng như trong quá trình giải thể nếu có.

 • Doanh nghiệp tư nhân: Loại hình doanh nghiệp cá nhân do một hoặc nhiều cá nhân (1 – 50 người) góp vốn thành lập, chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản cá nhân của mình.
 • Công ty cổ phần: Loại hình doanh nghiệp do 3 đến 100 cá nhân hợp thành, chịu trách nhiệm hữu hạn bằng số vốn góp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn: Loại hình doanh nghiệp do từ 2 đến 50 thành viên góp vốn thành lập, chịu trách nhiệm hữu hạn bằng số vốn góp.
 • Hợp tác xã: Loại hình doanh nghiệp được thành lập với mục đích phục vụ chung cho các thành viên là những người lao động cùng ngành nghề, cùng địa bàn cư trú, tự nguyện thành lập nên.

Ngoài ra còn một số loại hình doanh nghiệp khác.

II. Những điều cần lưu ý khi lựa chọn hình thức pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Các yếu tố pháp lý cần xem xét

Yếu tố Cân nhắc
Số lượng thành viên Số lượng cổ đông hoặc thành viên tối đa và tối thiểu
Trách nhiệm của các chủ sở hữu Phạm vi trách nhiệm của các thành viên đối với các nghĩa vụ của doanh nghiệp
Cơ cấu quản trị Cơ quan quản lý cao nhất của doanh nghiệp và cách thức ra quyết định
Vốn điều lệ Số vốn tối thiểu và tối đa mà doanh nghiệp được phép huy động
Quy định về chuyển nhượng cổ phần Các quy định về việc chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp của các thành viên

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến

Loại hình Đặc điểm Ưu điểm Nhược điểm
Doanh nghiệp tư nhân Số lượng thành viên từ 1-50; trách nhiệm vô hạn Thủ tục thành lập đơn giản; chi phí thấp Trách nhiệm pháp lý cá nhân cao
Công ty cổ phần Số lượng thành viên từ 3-100; trách nhiệm hữu hạn Uy tín cao hơn; dễ dàng huy động vốn Thủ tục thành lập phức tạp; chi phí cao
Công ty trách nhiệm hữu hạn Số lượng thành viên từ 2-50; trách nhiệm hữu hạn Trách nhiệm pháp lý hạn chế ở mức vốn góp Khó huy động vốn đầu tư từ bên ngoài
Hợp tác xã Tổ chức kinh tế tập thể; hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản Phân phối lợi nhuận theo đóng góp Quy mô kinh doanh nhỏ; khó tiếp cận vốn

Những điều cần lưu ý khi lựa chọn hình thức pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp
Những điều cần lưu ý khi lựa chọn hình thức pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp

III. Thủ tục thành lập doanh nghiệp từng hình thức pháp lý

Tùy vào mỗi loại hình doanh nghiệp mà thủ tục thành lập sẽ có những khác biệt nhất định. Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam bao gồm.

 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Công ty cổ phần
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Hợp tác xã

Trong đó, để thành lập doanh nghiệp tư nhân, cần thực hiện các bước sau:

 • Khai báo đăng ký kinh doanh cá thể tại UBND phường/xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Còn đối với công ty cổ phần, gồm có:

 • Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần tại Sở kế hoạch và Đầu tư

Để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn:

 • Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại Sở kế hoạch và Đầu tư

Và đối với hợp tác xã:

 • Nộp hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã tại Sở kế hoạch và Đầu tư

Việc thành lập doanh nghiệp rất quan trọng vì đây là căn cứ pháp lý giúp doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ổn định. Trong đó, thủ tục thành lập doanh nghiệp là bước đầu khởi đầu của một doanh nghiệp, do đó cần đảm bảo thực hiện đúng và đủ các bước theo quy định pháp luật.

Loại hình doanh nghiệp Cơ quan tiếp nhận hồ sơ
Doanh nghiệp tư nhân UBND phường/xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
Công ty cổ phần Sở kế hoạch và Đầu tư
Công ty trách nhiệm hữu hạn Sở kế hoạch và Đầu tư
Hợp tác xã Sở kế hoạch và Đầu tư

Thủ tục thành lập doanh nghiệp từng hình thức pháp lý
Thủ tục thành lập doanh nghiệp từng hình thức pháp lý

IV. Luật pháp quy định về pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh hợp pháp và hiệu quả, các doanh nghiệp khởi nghiệp cần nắm rõ những quy định của pháp luật về mặt pháp lý. Dưới đây là một số quy định quan trọng mà doanh nghiệp cần lưu ý:

Luật Doanh nghiệp quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể doanh nghiệp. Luật này cung cấp hướng dẫn chi tiết về các loại hình doanh nghiệp, thủ tục thành lập, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cũng như các quy định về quản lý, điều hành và giải thể doanh nghiệp.

Luật Đầu tư quy định về hoạt động đầu tư trong nước và nước ngoài, bao gồm cả các quy định về đầu tư của doanh nghiệp khởi nghiệp. Luật này cung cấp hướng dẫn về các hình thức đầu tư, thủ tục đầu tư, quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, cũng như các quy định về quản lý, giám sát và hỗ trợ hoạt động đầu tư.

Luật Sở hữu trí tuệ quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền sở hữu giống cây trồng, vật nuôi. Luật này cung cấp hướng dẫn về thủ tục đăng ký, bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các quy định về quản lý, giám sát và hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ.

Luật Thuế quy định về các loại thuế, mức thuế và thủ tục nộp thuế của doanh nghiệp. Luật này cung cấp hướng dẫn về các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp, cách tính thuế, thời hạn nộp thuế, cũng như các quy định về quản lý, giám sát và hỗ trợ hoạt động thuế.

Luật Lao động quy định về quan hệ lao động giữa doanh nghiệp và người lao động. Luật này cung cấp hướng dẫn về các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và người lao động, cũng như các quy định về quản lý, giám sát và hỗ trợ hoạt động lao động.

Ngoài ra, còn có nhiều luật, pháp lệnh và văn bản dưới luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp. Doanh nghiệp cần nghiên cứu và nắm rõ các quy định pháp luật này để đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ pháp luật và tránh những rủi ro pháp lý không đáng có.

Loại hình doanh nghiệp Đặc điểm
Doanh nghiệp tư nhân Số lượng thành viên từ 1 đến 50 người, chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản cá nhân
Công ty cổ phần Số lượng thành viên từ 3 đến 100 người, chịu trách nhiệm hữu hạn bằng số vốn góp
Công ty trách nhiệm hữu hạn Số lượng thành viên từ 2 đến 50 người, chịu trách nhiệm hữu hạn bằng số vốn góp
Hợp tác xã Tổ chức kinh tế tập thể, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm
Giấy phép kinh doanh Ngành nghề kinh doanh
Giấy phép kinh doanh có điều kiện Các ngành nghề kinh doanh đặc biệt, cần có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Giấy phép kinh doanh không có điều kiện Các ngành nghề kinh doanh thông thường, không cần có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Loại thuế Đối tượng chịu thuế
Thuế thu nhập doanh nghiệp Doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động kinh doanh
Thuế giá trị gia tăng Doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ chịu thuế
Thuế thu nhập cá nhân Người lao động làm việc tại doanh nghiệp