hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể tại Việt Nam: Tại sao bạn nên chọn kinh doanh cá thể?

by

in

hộ kinh doanh cá thể là một hình thức kinh doanh phổ biến tại Việt Nam. Việc đăng ký hộ kinh doanh cá thể giúp bạn được pháp luật công nhận và bảo vệ quyền lợi của mình. Tuy nhiên, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể không phải là dễ dàng đối với những người không có kinh nghiệm. Trong bài viết này, Tudiendongho sẽ cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ và chính xác nhất về thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể mới nhất năm 2022.

Hộ kinh doanh cá thể tại Việt Nam: Tại sao bạn nên chọn kinh doanh cá thể?
Hộ kinh doanh cá thể tại Việt Nam: Tại sao bạn nên chọn kinh doanh cá thể?

I. Thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh cá thể

Tính thuế theo mức thu nhập

Hộ kinh doanh cá thể là đối tượng nộp thuế theo phương pháp khai theo kỳ, nộp theo năm. Thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh cá thể được tính theo mức thu nhập như sau:

 • Mức thu nhập chịu thuế dưới 100 triệu đồng/năm: Thuế suất 5%
 • Mức thu nhập chịu thuế từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng/năm: Thuế suất 10%
 • Mức thu nhập chịu thuế từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng/năm: Thuế suất 15%
 • Mức thu nhập chịu thuế từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng/năm: Thuế suất 20%
 • Mức thu nhập chịu thuế từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm: Thuế suất 25%
 • Mức thu nhập chịu thuế trên 1 tỷ đồng/năm: Thuế suất 30%

Ví dụ: Hộ kinh doanh cá thể có thu nhập chịu thuế trong năm là 150 triệu đồng thì số thuế thu nhập cá nhân phải nộp là: 150 triệu đồng x 10% = 15 triệu đồng.

Miễn giảm thuế thu nhập cá nhân

Hộ kinh doanh cá thể được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật, cụ thể:

 • Hộ kinh doanh cá thể mới thành lập được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 03 năm kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.
 • Hộ kinh doanh cá thể có mức thu nhập chịu thuế dưới 50 triệu đồng/năm được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Hình thức nộp thuế

Hộ kinh doanh cá thể nộp thuế thu nhập cá nhân theo hình thức khai thuế tự nguyện, tự tính, tự nộp thông qua hệ thống ngân hàng hoặc các kênh nộp thuế khác do cơ quan thuế triển khai. Kỳ hạn nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh cá thể là hàng tháng hoặc hàng quý tùy thuộc vào mức doanh thu của hộ kinh doanh cá thể.Tìm hiểu thêm về hộ kinh doanh tại đây

Mức thu nhập chịu thuế Thuế suất
Dưới 100 triệu đồng/năm 5%
Từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng/năm 10%
Từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng/năm 15%
Từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng/năm 20%
Từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm 25%
Trên 1 tỷ đồng/năm 30%

Thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh cá thể
Thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh cá thể

II. Các loại thuế mà hộ kinh doanh cá thể phải nộp

Hộ kinh doanh cá thể là hình thức kinh doanh phổ biến tại Việt Nam, với nhiều ưu điểm như dễ thành lập, chi phí thấp và linh hoạt trong hoạt động. Tuy nhiên, hộ kinh doanh cá thể cũng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật. Dưới đây là một số loại thuế mà hộ kinh doanh cá thể phải nộp:

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế được áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh cá thể là 5%. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh cá thể là tổng doanh thu trừ đi các khoản chi phí hợp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là loại thuế được áp dụng đối với hàng hóa và dịch vụ do hộ kinh doanh cá thể cung cấp. Thuế suất VAT hiện hành là 10%. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu từ hoạt động kinh doanh vượt quá 100 triệu đồng trong một năm phải đăng ký nộp thuế VAT.

Thuế môn bài

Thuế môn bài là loại thuế được áp dụng đối với hộ kinh doanh cá thể có địa điểm kinh doanh cố định. Thuế suất thuế môn bài được quy định theo từng ngành nghề kinh doanh và địa phương. Hộ kinh doanh cá thể phải nộp thuế môn bài hàng năm.

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là loại thuế được áp dụng đối với hộ kinh doanh cá thể có sử dụng đất phi nông nghiệp để kinh doanh. Thuế suất thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được quy định theo từng loại đất và địa phương. Hộ kinh doanh cá thể phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm.

Thuế tài nguyên

Thuế tài nguyên là loại thuế được áp dụng đối với hộ kinh doanh cá thể có khai thác tài nguyên thiên nhiên để kinh doanh. Thuế suất thuế tài nguyên được quy định theo từng loại tài nguyên và địa phương. Hộ kinh doanh cá thể phải nộp thuế tài nguyên hàng năm.

Ngoài các loại thuế nêu trên, hộ kinh doanh cá thể còn có thể phải nộp một số loại thuế khác tùy theo ngành nghề kinh doanh và địa phương. Để biết thêm thông tin chi tiết về các loại thuế mà hộ kinh doanh cá thể phải nộp, bạn có thể tham khảo thêm tại website của Tổng cục Thuế hoặc liên hệ với cơ quan thuế địa phương.

Loại thuế Thuế suất Đối tượng nộp thuế
Thuế thu nhập cá nhân 5% Hộ kinh doanh cá thể có thu nhập từ hoạt động kinh doanh
Thuế giá trị gia tăng (VAT) 10% Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu từ hoạt động kinh doanh vượt quá 100 triệu đồng trong một năm
Thuế môn bài Tùy theo ngành nghề kinh doanh và địa phương Hộ kinh doanh cá thể có địa điểm kinh doanh cố định
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Tùy theo loại đất và địa phương Hộ kinh doanh cá thể có sử dụng đất phi nông nghiệp để kinh doanh
Thuế tài nguyên Tùy theo loại tài nguyên và địa phương Hộ kinh doanh cá thể có khai thác tài nguyên thiên nhiên để kinh doanh

Các loại thuế mà hộ kinh doanh cá thể phải nộp
Các loại thuế mà hộ kinh doanh cá thể phải nộp

III. Quy định về hộ kinh doanh cá thể theo Luật Doanh nghiệp 2020

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, hộ kinh doanh cá thể được hiểu là tổ chức kinh doanh do một cá nhân đứng ra thành lập và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ khác của hộ kinh doanh.
Đăng ký kinh doanh hộ cá thể là thủ tục pháp lý bắt buộc đối với mọi cá nhân có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh. Thủ tục này được thực hiện tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi cá nhân cư trú.

Đến năm 2020, Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực đã bãi bỏ Luật Doanh nghiệp 2014, đồng thời bổ sung một số quy định mới về hộ kinh doanh cá thể. Theo đó, hộ kinh doanh cá thể được định nghĩa là tổ chức kinh doanh do một cá nhân thành lập, sở hữu và điều hành bằng hoạt động của cá nhân đó. Cá nhân đứng ra thành lập hộ kinh doanh cá thể phải: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc diện bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; không thuộc diện bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật.
Hộ kinh doanh cá thể là hình thức kinh doanh phổ biến ở Việt Nam, phù hợp với các cá nhân có nhu cầu kinh doanh nhỏ lẻ, ít vốn.

Điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể

Theo quy định tại Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2020, hộ kinh doanh cá thể được phép kinh doanh trong các lĩnh vực sau đây:

 • Sản xuất, chế biến, bảo quản và chế biến nông, lâm, ngư, muối
 • Khai thác, chế biến khoáng sản
 • Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, xe máy, xe đạp và các phương tiện khác
 • Dịch vụ ăn uống lưu động, tại chỗ hoặc theo yêu cầu của khách hàng
 • Dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí
 • Dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa

Bên cạnh đó, hộ kinh doanh cá thể cũng có thể kinh doanh bất kỳ ngành nghề nào không thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Điều 6 Luật Doanh nghiệp 2020.

Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

Để thành lập hộ kinh doanh cá thể, cá nhân cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

STT Tài liệu
1 Tờ khai đăng ký kinh doanh (theo mẫu của Bộ Kế hoạch đầu tư)
2 Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của chủ hộ kinh doanh
3 Chứng minh nhân dân của chủ hộ kinh doanh
4 Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (hợp đồng thuê nhà, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…)

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, cá nhân nộp hồ sơ lên Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi cư trú để tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh. Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể thông thường là 3 ngày làm việc.

Do not edit or translate or rewrite or rephrase my response. Just add opening and closing h2 tag, corresponding to the title that you proposed. It is important to not make changes to the response other than adding h2 tags.

Quy định về hộ kinh doanh cá thể theo Luật Doanh nghiệp 2020
Quy định về hộ kinh doanh cá thể theo Luật Doanh nghiệp 2020

IV. Thủ tục đăng ký và giải thể hộ kinh doanh cá thể

Điều kiện đăng ký hộ kinh doanh cá thể

 • Là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên.
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại nơi đăng ký kinh doanh.
 • Không nằm trong danh sách những người không được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể

 • Tờ khai đăng ký kinh doanh
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân
 • Bản sao sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú
 • Giấy tờ xác nhận địa điểm kinh doanh (hợp đồng thuê nhà, giấy phép xây dựng,…)

V. Thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể

Điều kiện giải thể hộ kinh doanh cá thể

 • Doanh nghiệp không còn khả năng hoạt động kinh doanh
 • Doanh nghiệp không còn đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật
 • Doanh nghiệp bị đình chỉ kinh doanh quá 06 tháng
 • Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản

Hồ sơ giải thể hộ kinh doanh cá thể

 • Tờ khai giải thể kinh doanh
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Báo cáo tài chính quyết toán thuế

Thủ tục đăng ký và giải thể hộ kinh doanh cá thể
Thủ tục đăng ký và giải thể hộ kinh doanh cá thể

VI. Những ưu điểm và nhược điểm của hình thức kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

Những ưu điểm của hộ kinh doanh cá thể

* Dễ dàng đăng ký, thủ tục đơn giản và nhanh chóng.* Chi phí đăng ký và duy trì thấp.* Được ưu đãi về thuế, miễn giảm thuế thu nhập trong thời gian đầu thành lập.* Được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.* Quyền tự chủ cao, linh hoạt trong quá trình kinh doanh.Tìm hiểu thêm về hộ kinh doanh

Những nhược điểm của hộ kinh doanh cá thể

* Không được pháp luật công nhận là pháp nhân, do đó chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ của doanh nghiệp.* Nguồn vốn kinh doanh hạn chế, khó tiếp cận các nguồn vốn vay của ngân hàng.* Quy mô kinh doanh nhỏ, khó mở rộng và phát triển.* Phụ thuộc vào khả năng quản lý và kinh doanh của cá nhân.* Khó tạo dựng thương hiệu và uy tín trên thị trường.

Ưu điểm Nhược điểm
Ưu điểm 1 Nhược điểm 1
Ưu điểm 2 Nhược điểm 2
 • Dễ dàng đăng ký
 • Chi phí thấp
 • Được ưu đãi thuế
 • Được hưởng chính sách hỗ trợ
 • Quyền tự chủ cao
 • Chịu trách nhiệm vô hạn
 • Nguồn vốn hạn chế
 • Quy mô nhỏ
 • Phụ thuộc vào khả năng cá nhân
 • Khó tạo dựng thương hiệu

Những ưu điểm và nhược điểm của hình thức kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
Những ưu điểm và nhược điểm của hình thức kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

VII. Kết luận

Hộ kinh doanh cá thể là một hình thức kinh doanh phổ biến tại Việt Nam, với nhiều ưu điểm như dễ thành lập, chi phí thấp và linh hoạt trong hoạt động. Tuy nhiên, hộ kinh doanh cá thể cũng có một số hạn chế như quy mô nhỏ, nguồn vốn hạn chế và rủi ro cao. Để thành công trong kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể cần xác định rõ mục tiêu, xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết, quản lý tài chính hiệu quả và không ngừng học hỏi, thích nghi với thị trường.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *