Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam: Sứ mệnh, hoạt động và tác động

by

in

Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam (SVNA) là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp phi lợi nhuận, tự nguyện của những cá nhân, tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. SVNA được thành lập ngày 29 tháng 12 năm 2016 theo Quyết định số 2447/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.

Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam: Sứ mệnh, hoạt động và tác động
Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam: Sứ mệnh, hoạt động và tác động

Lịch sử hình thành và phát triển của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam

Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam (SVNA) được thành lập vào ngày 29 tháng 12 năm 2016 theo Quyết định số 2447/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ. SVNA là tổ chức xã hội – nghề nghiệp phi lợi nhuận của những cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Mục tiêu của SVNA là hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế. SVNA hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm và phi lợi nhuận.

Giai đoạn đầu

Giai đoạn đầu, SVNA tập trung vào việc xây dựng nền tảng pháp lý, tổ chức bộ máy và phát triển các chương trình, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp. SVNA đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để xây dựng và ban hành nhiều chính sách, quy định hỗ trợ khởi nghiệp.

SVNA cũng đã tổ chức nhiều sự kiện, hội thảo, diễn đàn để kết nối các bên liên quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho các startup phát triển.

Giai đoạn phát triển

Trong giai đoạn phát triển, SVNA tiếp tục mở rộng các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, tập trung vào việc xây dựng các chương trình đào tạo, tư vấn, cố vấn, kết nối đầu tư và phát triển thị trường cho các startup.

SVNA đã hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức trong và ngoài nước để triển khai các chương trình đào tạo khởi nghiệp cho sinh viên, thanh niên và các đối tượng khác.

Giai đoạn hiện nay

Giai đoạn hiện nay, SVNA tiếp tục củng cố và phát triển các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế để đưa các startup Việt Nam ra thị trường toàn cầu.

SVNA đã ký kết hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế, chẳng hạn như Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD), Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để trao đổi kinh nghiệm, học hỏi các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp tiên tiến trên thế giới.

Lịch sử hình thành và phát triển của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam
Lịch sử hình thành và phát triển của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam

Mục tiêu và nhiệm vụ của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam

Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam (SVNA) được thành lập với mục tiêu hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Để đạt được mục tiêu này, SVNA thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

  • Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
  • Phát triển các chương trình, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bao gồm đào tạo, tư vấn, cố vấn, kết nối đầu tư và phát triển thị trường.
  • Tạo môi trường thuận lợi cho các startup phát triển, bao gồm xây dựng các trung tâm khởi nghiệp, không gian làm việc chung và các quỹ đầu tư.
  • Kết nối các bên liên quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp, bao gồm các startup, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.
  • Hợp tác quốc tế để học hỏi các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp tiên tiến trên thế giới và đưa các startup Việt Nam ra thị trường toàn cầu.
Nhiệm vụ Mô tả
Xây dựng chính sách SVNA tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi cho các startup phát triển.
Phát triển chương trình hỗ trợ SVNA phát triển các chương trình, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bao gồm đào tạo, tư vấn, cố vấn, kết nối đầu tư và phát triển thị trường.
Tạo môi trường thuận lợi SVNA xây dựng các trung tâm khởi nghiệp, không gian làm việc chung và các quỹ đầu tư để tạo môi trường thuận lợi cho các startup phát triển.
Kết nối các bên liên quan SVNA kết nối các bên liên quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp, bao gồm các startup, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.
Hợp tác quốc tế SVNA hợp tác quốc tế để học hỏi các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp tiên tiến trên thế giới và đưa các startup Việt Nam ra thị trường toàn cầu.

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. SVNA đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, góp phần xây dựng một nền kinh tế sáng tạo, năng động và bền vững.

Mục tiêu và nhiệm vụ của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam
Mục tiêu và nhiệm vụ của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam

Các hoạt động chính của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam

Để thực hiện mục tiêu hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam (SVNA) triển khai nhiều hoạt động chính, bao gồm:

  • Phát triển các chương trình đào tạo, tư vấn, cố vấn
  • Tổ chức các sự kiện, hội thảo, diễn đàn kết nối các bên liên quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp
  • Xây dựng các trung tâm khởi nghiệp, không gian làm việc chung và các quỹ đầu tư
  • Kết nối các startup với các nhà đầu tư tiềm năng
  • Hỗ trợ các startup tham gia các chương trình khởi nghiệp quốc tế
STT Hoạt động Mục tiêu
1 Phát triển các chương trình đào tạo, tư vấn, cố vấn Nâng cao năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các cá nhân và tổ chức
2 Tổ chức các sự kiện, hội thảo, diễn đàn kết nối các bên liên quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp Tạo môi trường thuận lợi cho sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi giữa các startup, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp
3 Xây dựng các trung tâm khởi nghiệp, không gian làm việc chung và các quỹ đầu tư Cung cấp cơ sở vật chất, hỗ trợ tài chính và kết nối các startup với các nguồn lực cần thiết
4 Kết nối các startup với các nhà đầu tư tiềm năng Hỗ trợ các startup tiếp cận nguồn vốn đầu tư để phát triển
5 Hỗ trợ các startup tham gia các chương trình khởi nghiệp quốc tế Giúp các startup Việt Nam tiếp cận các thị trường quốc tế và học hỏi kinh nghiệm từ các hệ sinh thái khởi nghiệp tiên tiến trên thế giới

Phát triển các chương trình đào tạo, tư vấn, cố vấn

SVNA hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức trong và ngoài nước để triển khai các chương trình đào tạo khởi nghiệp cho sinh viên, thanh niên và các đối tượng khác. Các chương trình đào tạo này cung cấp kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giúp các học viên xây dựng và phát triển các dự án khởi nghiệp thành công.

Ngoài ra, SVNA còn cung cấp các dịch vụ tư vấn, cố vấn miễn phí cho các startup. Đội ngũ chuyên gia của SVNA sẽ hỗ trợ các startup trong các lĩnh vực như xây dựng mô hình kinh doanh, phát triển sản phẩm, tiếp thị và bán hàng, huy động vốn đầu tư và quản lý doanh nghiệp.

Tổ chức các sự kiện, hội thảo, diễn đàn kết nối các bên liên quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp

SVNA thường xuyên tổ chức các sự kiện, hội thảo, diễn đàn để kết nối các bên liên quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Các sự kiện này tạo môi trường thuận lợi cho các startup, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi từ các chuyên gia và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Một số sự kiện thường niên của SVNA bao gồm: Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia và Giải thưởng Khởi nghiệp Quốc gia.

“Các sự kiện của SVNA là cơ hội tuyệt vời để các startup kết nối với các nhà đầu tư, học hỏi từ các chuyên gia và tìm kiếm những người cố vấn có kinh nghiệm.” – Một startup tham gia Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2022

Các hoạt động chính của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam
Các hoạt động chính của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam

Ý nghĩa và tác động của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam đối với hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam

Tạo môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

SVNA đóng vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. SVNA đã tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các startup phát triển.

SVNA cũng đã xây dựng các trung tâm khởi nghiệp, không gian làm việc chung và các quỹ đầu tư để cung cấp cơ sở vật chất, hỗ trợ tài chính và kết nối các startup với các nguồn lực cần thiết.

Kết nối các bên liên quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp

SVNA là cầu nối giữa các bên liên quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp, bao gồm các startup, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

SVNA thường xuyên tổ chức các sự kiện, hội thảo, diễn đàn để kết nối các bên liên quan, tạo môi trường thuận lợi cho sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi giữa các startup, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Vai trò Hoạt động
Xây dựng chính sách SVNA tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi cho các startup phát triển.
Phát triển chương trình hỗ trợ SVNA phát triển các chương trình, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bao gồm đào tạo, tư vấn, cố vấn, kết nối đầu tư và phát triển thị trường.
Tạo môi trường thuận lợi SVNA xây dựng các trung tâm khởi nghiệp, không gian làm việc chung và các quỹ đầu tư để tạo môi trường thuận lợi cho các startup phát triển.
Kết nối các bên liên quan SVNA kết nối các bên liên quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp, bao gồm các startup, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.
Hợp tác quốc tế SVNA hợp tác quốc tế để học hỏi các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp tiên tiến trên thế giới và đưa các startup Việt Nam ra thị trường toàn cầu.

Hỗ trợ các startup phát triển và thành công

SVNA cung cấp các dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho các startup, bao gồm đào tạo, tư vấn, cố vấn, kết nối đầu tư và hỗ trợ tham gia các chương trình khởi nghiệp quốc tế.

Các dịch vụ hỗ trợ của SVNA giúp các startup nâng cao năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếp cận nguồn vốn đầu tư, mở rộng thị trường và phát triển bền vững.

“Các dịch vụ hỗ trợ của SVNA rất thiết thực và hiệu quả, giúp chúng tôi nâng cao năng lực khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.” – Một startup nhận được sự hỗ trợ của SVNA

Ý nghĩa và tác động của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam đối với hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam
Ý nghĩa và tác động của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam đối với hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam

Lời kết

Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. SVNA là cầu nối giữa các startup, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước. Hiệp hội hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế.