Ian Brodie Rated 3 / 5 based on 5 reviews
6 ngày trước
6 ngày trước

Giới thiệu mẫu đồng hồ Laurent Ferrier Galet Square Regulateur Black

Đại diện nổi bật cho những chiếc đồng hồ regulator ở thời điển hiện tại, Galet Square Regulateur Black vừa được thương hiệu Laurent Ferrier giới thiệu. Mẫu đồng hồ này bắt đầu được mở bán vào tháng 8 năm nay

loading