danh mục ngành nghề kinh doanh

Danh mục ngành nghề kinh doanh: Hướng dẫn toàn diện cho doanh nghiệp

by

in

danh mục ngành nghề kinh doanh là một tài liệu quan trọng giúp các doanh nghiệp xác định và phân loại các hoạt động kinh doanh của mình. Nó đóng vai trò như một bản hướng dẫn toàn diện, cung cấp thông tin chi tiết về các ngành nghề được phép và bị hạn chế, cũng như các yêu cầu pháp lý liên quan. Tudiendongho, trang web chuyên cung cấp thông tin về đồng hồ uy tín, sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu sâu hơn về danh mục ngành nghề kinh doanh, giúp bạn hiểu rõ hơn về các quy định và thủ tục liên quan.

Danh mục ngành nghề kinh doanh: Hướng dẫn toàn diện cho doanh nghiệp
Danh mục ngành nghề kinh doanh: Hướng dẫn toàn diện cho doanh nghiệp

I. Khái niệm danh mục ngành nghề kinh doanh

Danh mục ngành nghề kinh doanh là một hệ thống phân loại các hoạt động kinh doanh theo các tiêu chí nhất định. Hệ thống này được sử dụng để quản lý, thống kê và giám sát các hoạt động kinh doanh trong một nền kinh tế. Danh mục ngành nghề kinh doanh cũng được sử dụng để xác định các ngành nghề kinh doanh được ưu đãi, khuyến khích hoặc hạn chế đầu tư.

Tại Việt Nam, danh mục ngành nghề kinh doanh được quy định tại Nghị định số 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định này quy định danh mục gồm 21 ngành nghề kinh doanh, bao gồm:

STT Ngành nghề kinh doanh
1 Khai thác than
2 Khai thác dầu khí
3 Sản xuất điện
4 Sản xuất khí đốt
5 Sản xuất nước sạch

Ngoài ra, danh mục ngành nghề kinh doanh còn được phân loại theo các tiêu chí khác, chẳng hạn như:

 • Theo lĩnh vực kinh tế: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ
 • Theo quy mô doanh nghiệp: doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ
 • Theo hình thức sở hữu: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài

Danh mục ngành nghề kinh doanh là một công cụ quan trọng trong quản lý kinh tế. Hệ thống này giúp Chính phủ quản lý, thống kê và giám sát các hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư và kinh doanh.

Vai trò của danh mục ngành nghề kinh doanh

Danh mục ngành nghề kinh doanh có nhiều vai trò quan trọng trong quản lý kinh tế, cụ thể:

 • Giúp Chính phủ quản lý, thống kê và giám sát các hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư và kinh doanh.
 • Xác định các ngành nghề kinh doanh được ưu đãi, khuyến khích hoặc hạn chế đầu tư.
 • Cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư về các ngành nghề kinh doanh tiềm năng.
 • Giúp các doanh nghiệp hiểu rõ về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Danh mục ngành nghề kinh doanh là một công cụ quan trọng trong quản lý kinh tế. Hệ thống này giúp Chính phủ quản lý, thống kê và giám sát các hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư và kinh doanh.

Các nguyên tắc xây dựng danh mục ngành nghề kinh doanh

Danh mục ngành nghề kinh doanh được xây dựng dựa trên các nguyên tắc sau:

 • Phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
 • Đảm bảo tính thống nhất, hệ thống và dễ sử dụng.
 • Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
 • Có tính ổn định và chỉ được điều chỉnh khi có sự thay đổi lớn về tình hình kinh tế – xã hội.

Danh mục ngành nghề kinh doanh là một công cụ quan trọng trong quản lý kinh tế. Hệ thống này giúp Chính phủ quản lý, thống kê và giám sát các hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư và kinh doanh.

Áp dụng danh mục ngành nghề kinh doanh

Danh mục ngành nghề kinh doanh được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, cụ thể:

 • Quản lý đầu tư: Xác định các ngành nghề kinh doanh được ưu đãi, khuyến khích hoặc hạn chế đầu tư.
 • Thống kê kinh tế: Thu thập số liệu về các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề.
 • Giám sát thị trường: Theo dõi sự biến động của thị trường theo ngành nghề.
 • Cung cấp thông tin cho doanh nghiệp: Hướng dẫn doanh nghiệp về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Danh mục ngành nghề kinh doanh là một công cụ quan trọng trong quản lý kinh tế. Hệ thống này giúp Chính phủ quản lý, thống kê và giám sát các hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư và kinh doanh.

Khái niệm danh mục ngành nghề kinh doanh
Khái niệm danh mục ngành nghề kinh doanh

II. Các loại hình danh mục ngành nghề kinh doanh

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, danh mục ngành nghề kinh doanh được chia làm hai loại hình chính:

 • Danh mục ngành nghề kinh doanh thông thường
 • Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Danh mục ngành nghề kinh doanh thông thường

Đây là danh mục ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp được phép kinh doanh mà không cần phải xin giấy phép hoặc thông báo với cơ quan quản lý nhà nước.

Danh mục này bao gồm các ngành nghề như:

– Bán buôn, bán lẻ hàng hóa
– Sản xuất kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản
– Du lịch, lữ hành
– Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp
– Dịch vụ lưu trú
– Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Đây là danh mục ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoặc thông báo trước khi tiến hành hoạt động.

Danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ Lục 1 Nghị định 116/2021

Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện tiêu biểu gồm:

– Sản xuất, kinh doanh vũ khí, trang thiết bị quân sự
– Kinh doanh xăng dầu
– Kinh doanh dịch vụ bảo vệ
– Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm
– Kinh doanh dịch vụ tài chính

Các hình thức doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020
STT Tên hình thức doanh nghiệp Số lượng thành viên Trách nhiệm của thành viên
1 Doanh nghiệp tư nhân 1 thành viên Trách nhiệm không giới hạn
2 Công ty hợp danh Từ 2 thành viên trở lên Trách nhiệm không giới hạn
3 Công ty trách nhiệm hữu hạn Từ 2 thành viên trở lên Trách nhiệm hữu hạn
4 Công ty cổ phần Từ 3 thành viên trở lên Trách nhiệm hữu hạn

Quản trị kinh doanh là một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Người quản lý kinh doanh có vai trò rất lớn trong việc hoạch định chiến lược và đưa ra quyết định cho doanh nghiệp. Để trở thành một nhà quản lý kinh doanh giỏi, bạn cần có kiến thức chuyên môn vững chắc, khả năng tư duy logic, sáng tạo và kỹ năng giao tiếp tốt.

Mức lương quản lý kinh doanh hiện nay khá cao, tùy thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, công ty làm việc, vị trí công việc…

Các loại hình danh mục ngành nghề kinh doanh
Các loại hình danh mục ngành nghề kinh doanh

III. Vai trò của danh mục ngành nghề kinh doanh

Danh mục ngành nghề kinh doanh là một hệ thống phân loại các hoạt động kinh doanh theo các tiêu chí nhất định. Hệ thống này giúp các doanh nghiệp dễ dàng đăng ký kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và nộp thuế. Ngoài ra, danh mục ngành nghề kinh doanh còn giúp các cơ quan quản lý nhà nước dễ dàng quản lý và giám sát các hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Danh mục ngành nghề kinh doanh được chia thành nhiều cấp độ khác nhau, từ cấp độ lớn nhất là ngành kinh tế quốc dân đến cấp độ nhỏ nhất là nhóm ngành nghề kinh doanh. Mỗi cấp độ được chia thành nhiều nhóm ngành nghề kinh doanh nhỏ hơn, tạo thành một hệ thống phân loại có cấu trúc rõ ràng.

Cấp độ Số lượng nhóm ngành nghề kinh doanh
Ngành kinh tế quốc dân 21
Nhóm ngành nghề kinh doanh 93
Ngành nghề kinh doanh 269
Nhóm ngành nghề kinh doanh chi tiết 1.169

Danh mục ngành nghề kinh doanh được cập nhật thường xuyên để phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế. Việc cập nhật này giúp đảm bảo rằng danh mục ngành nghề kinh doanh luôn phản ánh đúng thực tế hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Vai trò của danh mục ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp

Danh mục ngành nghề kinh doanh có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Danh mục này giúp doanh nghiệp:

 • Đăng ký kinh doanh dễ dàng hơn
 • Quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn
 • Nộp thuế đúng quy định
 • Tránh được các rủi ro pháp lý

Doanh nghiệp cần phải lựa chọn đúng ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình. Việc lựa chọn đúng ngành nghề kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp tránh được nhiều rắc rối về sau.

Vai trò của danh mục ngành nghề kinh doanh đối với cơ quan quản lý nhà nước

Danh mục ngành nghề kinh doanh cũng có vai trò rất quan trọng đối với cơ quan quản lý nhà nước. Danh mục này giúp cơ quan quản lý nhà nước:

 • Quản lý và giám sát các hoạt động kinh doanh trên địa bàn
 • Thu thuế hiệu quả hơn
 • Ngăn chặn các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp
 • Thúc đẩy phát triển kinh tế

Cơ quan quản lý nhà nước cần phải cập nhật danh mục ngành nghề kinh doanh thường xuyên để phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế. Việc cập nhật này giúp đảm bảo rằng danh mục ngành nghề kinh doanh luôn phản ánh đúng thực tế hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Vai trò của danh mục ngành nghề kinh doanh
Vai trò của danh mục ngành nghề kinh doanh

IV. Cách thức xây dựng danh mục ngành nghề kinh doanh hiệu quả

Xác định mục tiêu kinh doanh

Trước khi xây dựng danh mục ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu kinh doanh của mình. Mục tiêu này sẽ giúp doanh nghiệp tập trung vào những ngành nghề phù hợp, có khả năng mang lại lợi nhuận cao và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Ví dụ: Nếu doanh nghiệp muốn tập trung vào thị trường ngách là sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thì danh mục ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp nên bao gồm các ngành nghề như sản xuất thuốc, thiết bị y tế, thực phẩm chức năng, v.v.

Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường là bước quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, xu hướng thị trường và mức độ cạnh tranh. Từ đó, doanh nghiệp có thể xác định được những ngành nghề kinh doanh tiềm năng, có nhu cầu cao và ít cạnh tranh.

Các phương pháp nghiên cứu thị trường phổ biến bao gồm: khảo sát khách hàng, phỏng vấn chuyên gia, phân tích dữ liệu thị trường, v.v.

Phân tích năng lực doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần đánh giá năng lực của mình, bao gồm nguồn lực tài chính, nhân sự, công nghệ, v.v. để xác định những ngành nghề kinh doanh phù hợp. Ví dụ, nếu doanh nghiệp có nguồn lực tài chính hạn chế, thì nên tập trung vào những ngành nghề kinh doanh có chi phí đầu tư thấp.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần xem xét năng lực của đội ngũ nhân sự, khả năng tiếp cận công nghệ và các yếu tố khác để đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể vận hành hiệu quả trong các ngành nghề kinh doanh đã lựa chọn.

Xây dựng danh mục ngành nghề kinh doanh

Dựa trên mục tiêu kinh doanh, nghiên cứu thị trường và phân tích năng lực doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể xây dựng danh mục ngành nghề kinh doanh của mình. Danh mục này nên bao gồm những ngành nghề phù hợp với mục tiêu, nhu cầu thị trường và năng lực của doanh nghiệp.

Ví dụ: Nếu doanh nghiệp xác định được mục tiêu kinh doanh là tập trung vào thị trường ngách là sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nhu cầu thị trường cao đối với thực phẩm chức năng và doanh nghiệp có năng lực sản xuất, thì thực phẩm chức năng sẽ là một ngành nghề kinh doanh phù hợp để đưa vào danh mục.

Đánh giá và điều chỉnh danh mục ngành nghề kinh doanh

Danh mục ngành nghề kinh doanh không phải là bất biến, mà cần được đánh giá và điều chỉnh thường xuyên để đảm bảo rằng danh mục vẫn phù hợp với mục tiêu kinh doanh, nhu cầu thị trường và năng lực của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể đánh giá danh mục ngành nghề kinh doanh của mình thông qua các chỉ số như doanh số, lợi nhuận, thị phần, v.v. Nếu một ngành nghề kinh doanh không đạt được mục tiêu đề ra, doanh nghiệp có thể xem xét loại bỏ hoặc điều chỉnh ngành nghề đó.

STT Ngành nghề kinh doanh Mục tiêu Thị trường Năng lực
1 Sản xuất thuốc Tăng trưởng doanh số 10% Thị trường ngách là sản phẩm chăm sóc sức khỏe Có nhà máy sản xuất, đội ngũ nghiên cứu phát triển
2 Thực phẩm chức năng Đạt thị phần 5% Nhu cầu thị trường cao Có năng lực sản xuất, đội ngũ marketing
3 Thiết bị y tế Mở rộng thị trường sang các tỉnh thành khác Thị trường cạnh tranh cao Có đội ngũ bán hàng, hệ thống phân phối

Cách thức xây dựng danh mục ngành nghề kinh doanh hiệu quả
Cách thức xây dựng danh mục ngành nghề kinh doanh hiệu quả

V. Những lưu ý khi sử dụng danh mục ngành nghề kinh doanh

Danh mục ngành nghề kinh doanh là một công cụ hữu ích giúp các doanh nghiệp phân loại hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, khi sử dụng danh mục này, các doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau:

Thứ nhất, danh mục ngành nghề kinh doanh không phải là danh sách đầy đủ tất cả các hoạt động kinh doanh có thể có. Do đó, các doanh nghiệp có thể không tìm thấy ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động của mình trong danh mục này. Trong trường hợp này, các doanh nghiệp có thể sử dụng mã ngành nghề kinh doanh khác phù hợp hơn hoặc liên hệ với cơ quan quản lý để được hướng dẫn.

Thứ hai, danh mục ngành nghề kinh doanh có thể thay đổi theo thời gian. Do đó, các doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật danh mục này để đảm bảo rằng mình đang sử dụng mã ngành nghề kinh doanh phù hợp nhất. Các doanh nghiệp có thể tìm thông tin về các thay đổi của danh mục ngành nghề kinh doanh trên website của cơ quan quản lý.

Thứ ba, danh mục ngành nghề kinh doanh được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như thống kê, thuế và cấp phép. Do đó, các doanh nghiệp cần sử dụng danh mục này một cách chính xác để tránh những rắc rối không đáng có.

Thứ tư, danh mục ngành nghề kinh doanh không phải là danh sách các ngành nghề kinh doanh được phép hoặc không được phép. Các doanh nghiệp có thể tham khảo danh mục này để tìm hiểu xem ngành nghề kinh doanh của mình có cần phải xin giấy phép hay không. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần lưu ý rằng danh mục này không thay thế cho các quy định pháp luật về cấp phép kinh doanh.

Thứ năm, danh mục ngành nghề kinh doanh không phải là danh sách các ngành nghề kinh doanh được ưu đãi hoặc không được ưu đãi. Các doanh nghiệp có thể tham khảo danh mục này để tìm hiểu xem ngành nghề kinh doanh của mình có được hưởng ưu đãi nào không. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần lưu ý rằng danh mục này không thay thế cho các quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư.

STT Lưu ý
1 Danh mục ngành nghề kinh doanh không phải là danh sách đầy đủ tất cả các hoạt động kinh doanh có thể có.
2 Danh mục ngành nghề kinh doanh có thể thay đổi theo thời gian.
3 Danh mục ngành nghề kinh doanh được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
4 Danh mục ngành nghề kinh doanh không phải là danh sách các ngành nghề kinh doanh được phép hoặc không được phép.
5 Danh mục ngành nghề kinh doanh không phải là danh sách các ngành nghề kinh doanh được ưu đãi hoặc không được ưu đãi.

Trên đây là một số lưu ý khi sử dụng danh mục ngành nghề kinh doanh. Các doanh nghiệp cần nắm rõ những lưu ý này để sử dụng danh mục này một cách hiệu quả và tránh những rắc rối không đáng có.

Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các bài viết sau để hiểu rõ hơn về danh mục ngành nghề kinh doanh:

Những lưu ý khi sử dụng danh mục ngành nghề kinh doanh
Những lưu ý khi sử dụng danh mục ngành nghề kinh doanh

VI. Kết luận

Danh mục ngành nghề kinh doanh là một công cụ hữu ích có thể giúp các doanh nghiệp theo dõi hoạt động kinh doanh của mình. Bằng cách sử dụng hệ thống phân loại này, các doanh nghiệp có thể dễ dàng xác định các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của mình, theo dõi hiệu suất của từng ngành kinh doanh và đưa ra các quyết định sáng suốt hơn về tương lai của công ty. Nếu bạn đang tìm cách cải thiện hoạt động kinh doanh của mình, thì việc sử dụng danh mục ngành nghề kinh doanh có thể là một bước tuyệt vời để thực hiện.