Cổng thông tin đăng ký kinh doanh

Cổng thông tin đăng ký kinh doanh

by

in

Đăng ký kinh doanh là thủ tục bắt buộc đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Thủ tục này nhằm mục đích quản lý hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Hiện nay, việc đăng ký kinh doanh đã được đơn giản hóa rất nhiều, doanh nghiệp có thể đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cổng thông tin đăng ký kinh doanh
Cổng thông tin đăng ký kinh doanh

Các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam

Tại Việt Nam, có nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, mỗi loại hình có những đặc điểm và quy định riêng. Dưới đây là một số loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất:

 • Doanh nghiệp tư nhân: Là doanh nghiệp có một chủ sở hữu hoặc nhiều chủ sở hữu, chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
 • Công ty cổ phần: Là doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều cổ phần, mỗi cổ đông sở hữu một số lượng cổ phần nhất định và chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số cổ phần mình nắm giữ.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn: Là doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần vốn góp, mỗi thành viên góp vốn bằng một phần vốn nhất định và chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi phần vốn góp của mình.
 • Hợp tác xã: Là tổ chức kinh tế do những người lao động tự nguyện thành lập và tham gia, cùng nhau góp vốn, lao động và chia sẻ lợi nhuận.

Ngoài ra, còn có một số loại hình doanh nghiệp khác như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp nước ngoài… Mỗi loại hình doanh nghiệp có những đặc điểm và quy định riêng, phù hợp với các mục đích kinh doanh khác nhau.

Thủ tục đăng ký kinh doanh theo từng loại hình doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký kinh doanh theo từng loại hình doanh nghiệp có những điểm khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, các bước đăng ký kinh doanh bao gồm:

Bước Thủ tục
1 Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh
2 Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh
3 Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh
 • Bản sao các văn bản thành lập doanh nghiệp (đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã)

Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh

Hồ sơ đăng ký kinh doanh có thể được nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc nộp trực tuyến thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Nếu nộp trực tiếp, doanh nghiệp cần đến cơ quan đăng ký kinh doanh theo địa điểm đăng ký kinh doanh. Nếu nộp trực tuyến, doanh nghiệp cần truy cập vào website của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh và làm theo hướng dẫn.

Những lưu ý sau khi đăng ký kinh doanh

Sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Khai thuế và nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của pháp luật.
 • Cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh khi có thay đổi.
 • Giữ gìn giấy tờ liên quan đến đăng ký kinh doanh.

Các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam
Các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký kinh doanh theo từng loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân tương đối đơn giản. Doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo địa điểm đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ sở hữu doanh nghiệp
 • Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh

Sau khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong vòng 3 ngày làm việc.

Công ty cổ phần

Thủ tục đăng ký kinh doanh công ty cổ phần phức tạp hơn so với doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp cần phải thành lập công ty trước khi đăng ký kinh doanh. Thủ tục thành lập công ty cổ phần bao gồm:

 • Soạn thảo và thông qua điều lệ công ty
 • Bầu chọn ban giám đốc và ban kiểm soát
 • Phát hành cổ phiếu
 • Nộp hồ sơ thành lập công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo địa điểm đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
 • Bản sao giấy chứng nhận thành lập công ty
 • Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh

Sau khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong vòng 5 ngày làm việc.

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Thủ tục đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn tương tự như thủ tục đăng ký kinh doanh công ty cổ phần. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn không cần phải phát hành cổ phiếu.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
 • Bản sao giấy chứng nhận thành lập công ty
 • Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh

Sau khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong vòng 5 ngày làm việc.

Hợp tác xã

Thủ tục đăng ký kinh doanh hợp tác xã tương đối đơn giản. Hợp tác xã chỉ cần nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo địa điểm đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
 • Bản sao giấy chứng nhận thành lập hợp tác xã
 • Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh

Sau khi nộp hồ sơ, hợp tác xã sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong vòng 3 ngày làm việc.

Loại hình doanh nghiệp Thủ tục thành lập Thủ tục đăng ký kinh doanh
Doanh nghiệp tư nhân Không cần thành lập Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh
Công ty cổ phần Thành lập theo thủ tục quy định Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh
Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành lập theo thủ tục quy định Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh
Hợp tác xã Không cần thành lập Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Trên đây là một số thông tin về thủ tục đăng ký kinh doanh theo từng loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần căn cứ vào loại hình doanh nghiệp mình lựa chọn để thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh phù hợp.

Thủ tục đăng ký kinh doanh theo từng loại hình doanh nghiệp
Thủ tục đăng ký kinh doanh theo từng loại hình doanh nghiệp

Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo địa điểm đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh có thể được nộp trực tiếp hoặc trực tuyến. Nếu nộp trực tiếp, doanh nghiệp cần đến cơ quan đăng ký kinh doanh theo địa điểm đăng ký kinh doanh. Nếu nộp trực tuyến, doanh nghiệp cần truy cập vào website của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh và làm theo hướng dẫn.

Nộp hồ sơ trực tiếp

Khi nộp hồ sơ trực tiếp, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Đảm bảo hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
 • Nộp hồ sơ trong giờ hành chính.
 • Xuất trình giấy tờ tùy thân khi nộp hồ sơ.

Nộp hồ sơ trực tuyến

Khi nộp hồ sơ trực tuyến, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Tạo tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.
 • Điền đầy đủ và chính xác thông tin vào biểu mẫu đăng ký kinh doanh.
 • Nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.
Hình thức nộp hồ sơ Ưu điểm Nhược điểm
Trực tiếp Nhanh chóng, thuận tiện Phải đến trực tiếp cơ quan đăng ký kinh doanh
Trực tuyến Tiết kiệm thời gian, công sức Cần có tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình.

Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh
Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh

Những lưu ý sau khi đăng ký kinh doanh

Sau khi đăng ký kinh doanh thành công, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau để đảm bảo hoạt động kinh doanh được thuận lợi và tuân thủ pháp luật:

 • Khai thuế và nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của pháp luật.
 • Cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh khi có thay đổi.
 • Giữ gìn giấy tờ liên quan đến đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, chẳng hạn như bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động…
 • Tôn trọng quyền lợi của khách hàng, đối tác và các bên liên quan.
 • Liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh để được hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh.
STT Công việc cần làm Thời hạn
1 Khai thuế và nộp thuế Theo quy định của pháp luật
2 Báo cáo tài chính định kỳ Theo quy định của pháp luật
3 Cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh Khi có thay đổi
4 Giữ gìn giấy tờ liên quan đến đăng ký kinh doanh Trong suốt thời gian hoạt động kinh doanh

Những lưu ý sau khi đăng ký kinh doanh
Những lưu ý sau khi đăng ký kinh doanh

Lời kết

Đăng ký kinh doanh là một thủ tục quan trọng đối với các doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định về đăng ký kinh doanh để thực hiện đúng thủ tục, tránh những sai sót không đáng có. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về đăng ký kinh doanh tại Việt Nam.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *