Ian Brodie Rated 5 / 5 based on 5 reviews
CHỌN TÊN HÃNG THEO BẢNG CHỮ CÁI A- B- C- D- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- T- U- V- W- X- Y- Z
Casio
Casio caliber 5146
Casio caliber 5146
Casio
Thông số
 • Thương hiệu:
 • Caliber:
 • Bộ máy gốc:
 • Loại máy:
 • Hiển thị:
 • Đường kính:
 • Chân kính:
 • Năng lượng dự trữ:
 • Tần số dao động:
 • Tính năng:
 • Casio
 • 5146
 • N/A
 • Quartz
 • Digital
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • Lịch vạn niên, Chronograph
Thông tin về phiên bản:

N/A

Casio caliber 5146