Cách phân loại và đối tượng hóa thị trường mục tiêu

Cách phân loại và đối tượng hóa thị trường mục tiêu

Phân loại và đối tượng hóa thị trường mục tiêu là một bước quan trọng trong quá trình tiếp thị. Bằng cách hiểu rõ đối tượng mục tiêu của mình, các doanh nghiệp có thể phát triển các chiến dịch tiếp thị hiệu quả hơn. Bài viết này từ Tudiendongho sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về Cách phân loại và đối tượng hóa thị trường mục tiêu, cũng như các lợi ích và thách thức của việc làm như vậy.

Cách phân loại và đối tượng hóa thị trường mục tiêu
Cách phân loại và đối tượng hóa thị trường mục tiêu

Thuật ngữ Định nghĩa
Phân loại thị trường mục tiêu Quá trình chia thị trường thành các nhóm nhỏ hơn dựa trên các đặc điểm chung.
Đối tượng hóa thị trường mục tiêu Quá trình tạo ra một mô tả chi tiết về một khách hàng lý tưởng trong mỗi phân khúc thị trường mục tiêu.
Phân khúc nhân khẩu học Phân chia thị trường dựa trên các đặc điểm như tuổi tác, giới tính, thu nhập và trình độ học vấn.
Phân khúc địa lý Phân chia thị trường dựa trên vị trí địa lý, chẳng hạn như quốc gia, khu vực hoặc thành phố.
Phân khúc tâm lý Phân chia thị trường dựa trên các đặc điểm tâm lý, chẳng hạn như động cơ, giá trị và lối sống.
Phân khúc hành vi Phân chia thị trường dựa trên hành vi của khách hàng, chẳng hạn như thói quen mua sắm, mức độ sử dụng sản phẩm và lòng trung thành với thương hiệu.

I. Phân loại thị trường mục tiêu theo nhân khẩu học

Tuổi tác

Có thể phân chia thị trường mục tiêu theo độ tuổi dựa trên các giai đoạn phát triển khác nhau của cuộc đời, chẳng hạn như:

 • Trẻ em (0-12 tuổi)
 • Thiếu niên (13-19 tuổi)
 • Người lớn trẻ tuổi (20-34 tuổi)
 • Người lớn trung niên (35-64 tuổi)
 • Người cao tuổi (65 tuổi trở lên)

Giới tính

Phân chia thị trường mục tiêu theo giới tính bao gồm các nhóm sau:

 • Nam giới
 • Nữ giới

Thu nhập

Đây là một yếu tố quan trọng khi phân chia thị trường mục tiêu, có thể được chia thành các nhóm sau:

 • Thu nhập thấp
 • Thu nhập trung bình
 • Thu nhập cao

Trình độ học vấn

Có thể phân chia thị trường mục tiêu theo trình độ học vấn của họ, chẳng hạn như:

 • Trường phổ thông
 • Trường cao đẳng
 • Trường đại học
 • Học sau đại học

Phân loại thị trường mục tiêu theo nhân khẩu học
Phân loại thị trường mục tiêu theo nhân khẩu học

II. Phân loại thị trường mục tiêu theo địa lý

Phân loại thị trường mục tiêu theo địa lý là quá trình chia thị trường thành các nhóm nhỏ hơn dựa trên vị trí địa lý. Các yếu tố địa lý thường được sử dụng để phân loại thị trường mục tiêu bao gồm quốc gia, khu vực, thành phố, mật độ dân số và khí hậu.

Phân loại thị trường mục tiêu theo địa lý có một số lợi ích. Đầu tiên, nó cho phép các doanh nghiệp tập trung các nỗ lực tiếp thị của mình vào các khu vực cụ thể có khả năng mang lại lợi nhuận cao nhất. Thứ hai, nó giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu và sở thích của khách hàng trong các khu vực địa lý khác nhau. Cuối cùng, nó có thể giúp các doanh nghiệp xác định các cơ hội mới để mở rộng sang các thị trường mới.

Có một số cách khác nhau để phân loại thị trường mục tiêu theo địa lý. Một cách là sử dụng dữ liệu điều tra dân số để xác định các khu vực có mật độ dân số cao hoặc có thu nhập trung bình cao. Một cách khác là sử dụng dữ liệu về khí hậu để xác định các khu vực có khí hậu thuận lợi cho các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Cuối cùng, các doanh nghiệp có thể sử dụng dữ liệu về hành vi mua hàng để xác định các khu vực có nhu cầu cao về các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

Khi phân loại thị trường mục tiêu theo địa lý, điều quan trọng là phải xem xét một số yếu tố. Đầu tiên, các doanh nghiệp cần xem xét kích thước và phạm vi của thị trường mục tiêu. Thứ hai, họ cần xem xét mức độ cạnh tranh trong thị trường mục tiêu. Cuối cùng, họ cần xem xét chi phí tiếp cận thị trường mục tiêu.

Phân loại thị trường mục tiêu theo địa lý có thể là một công cụ hữu ích để giúp các doanh nghiệp tập trung các nỗ lực tiếp thị của mình, hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng và xác định các cơ hội mới để mở rộng. Bằng cách xem xét cẩn thận các yếu tố liên quan, các doanh nghiệp có thể sử dụng phân loại thị trường mục tiêu theo địa lý để cải thiện hiệu quả tiếp thị của mình.

Thuật ngữ Định nghĩa
Phân loại thị trường mục tiêu theo địa lý Quá trình chia thị trường thành các nhóm nhỏ hơn dựa trên vị trí địa lý.
Mật độ dân số Số lượng người sống trong một khu vực cụ thể.
Khí hậu Điều kiện thời tiết trung bình của một khu vực cụ thể.
Hành vi mua hàng Cách thức khách hàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ.

Phân loại thị trường mục tiêu theo địa lý
Phân loại thị trường mục tiêu theo địa lý

III. Phân loại thị trường mục tiêu theo tâm lý

Phân loại thị trường mục tiêu theo tâm lý là quá trình chia thị trường thành các phân khúc dựa trên các đặc điểm tâm lý của họ. Những đặc điểm này có thể bao gồm động cơ mua hàng, giá trị và lối sống. Bằng cách hiểu các đặc điểm tâm lý của đối tượng mục tiêu, các doanh nghiệp có thể phát triển các chiến dịch tiếp thị hiệu quả hơn. Ví dụ, một công ty có thể nhắm mục tiêu đến một phân khúc gồm những người có động cơ bởi uy tín bằng cách tạo ra các quảng cáo tập trung vào các sản phẩm cao cấp và độc quyền.

Bí quyết khởi nghiệp trực tuyến

Các loại động cơ mua hàng

Có nhiều loại động cơ mua hàng khác nhau, nhưng một số loại phổ biến nhất bao gồm:

 • Động cơ chức năng: Những động cơ này thúc đẩy mọi người mua hàng dựa trên nhu cầu thực tế hoặc hữu dụng của một sản phẩm.
 • Động cơ biểu cảm: Những động cơ này thúc đẩy mọi người mua hàng dựa trên nhu cầu cảm xúc hoặc cảm xúc của họ.
 • Động cơ xã hội: Những động cơ này thúc đẩy mọi người mua hàng dựa trên nhu cầu xã hội của họ, chẳng hạn như mong muốn phù hợp hoặc được chấp nhận.

Các loại giá trị

Có nhiều loại giá trị khác nhau mà người tiêu dùng có thể có, nhưng một số loại phổ biến nhất bao gồm:

 • Giá trị cơ bản: Đây là những giá trị cốt lõi mà mọi người tin tưởng và hướng dẫn hành vi của họ.
 • Giá trị biểu hiện: Đây là những giá trị mà mọi người sử dụng để thể hiện bản thân và được người khác nhìn nhận.
 • Giá trị mua hàng: Đây là những giá trị mà mọi người cân nhắc khi mua hàng.

Các loại lối sống

Có nhiều loại lối sống khác nhau, nhưng một số loại phổ biến nhất bao gồm:

 • Lối sống truyền thống: Những người có lối sống này có xu hướng tuân thủ các giá trị và chuẩn mực truyền thống.
 • Lối sống hiện đại: Những người có lối sống này có xu hướng cởi mở hơn với những ý tưởng và giá trị mới.
 • Lối sống bận rộn: Những người có lối sống này có xu hướng luôn di chuyển và không có nhiều thời gian rảnh rỗi.

Phân loại thị trường mục tiêu theo tâm lý
Phân loại thị trường mục tiêu theo tâm lý

IV. Phân loại thị trường mục tiêu theo hành vi

Phân khúc hành vi chia thị trường dựa trên hành vi của khách hàng, chẳng hạn như thói quen mua sắm, mức độ sử dụng sản phẩm và lòng trung thành với thương hiệu. Có năm loại chính của phân khúc hành vi:

 • Lợi ích: Chia thị trường dựa trên những lợi ích mà khách hàng tìm kiếm từ sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Dịp sử dụng: Chia thị trường dựa trên những dịp khi khách hàng có khả năng mua sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Tỷ lệ sử dụng: Chia thị trường dựa trên mức độ sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của khách hàng.
 • Tình trạng trung thành: Chia thị trường dựa trên tình trạng trung thành của khách hàng với một thương hiệu hoặc sản phẩm cụ thể.
 • Tính cách: Chia thị trường dựa trên các đặc điểm tính cách của khách hàng.

Kiếm tiền từ blog cá nhân là một cách tuyệt vời để tạo ra thu nhập thụ động và chia sẻ kiến thức của bạn với thế giới. Có rất nhiều cách để kiếm tiền từ blog, bao gồm tiếp thị liên kết, quảng cáo và bán sản phẩm hoặc dịch vụ của riêng bạn.

Phân loại thị trường mục tiêu theo hành vi
Phân loại thị trường mục tiêu theo hành vi

V. Kết luận

Phân loại và đối tượng hóa thị trường mục tiêu là một quá trình liên tục. Khi thị trường thay đổi, doanh nghiệp cũng cần phải điều chỉnh chiến lược phân loại và đối tượng hóa của mình. Bằng cách theo dõi các xu hướng thị trường và lắng nghe phản hồi của khách hàng, doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng các chiến dịch tiếp thị của mình luôn hiệu quả và có mục tiêu.