Ian Brodie Rated 5 / 5 based on 5 reviews
CHỌN TÊN HÃNG THEO BẢNG CHỮ CÁI A- B- C- D- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- T- U- V- W- X- Y- Z
A. Lange & Sohne
A. Lange & Söhne caliber L952.2
A. Lange & Söhne caliber L952.2
A. Lange & Sohne
Thông số
 • Thương hiệu:
 • Caliber:
 • Bộ máy gốc:
 • Loại máy:
 • Hiển thị:
 • Đường kính:
 • Chân kính:
 • Năng lượng dự trữ:
 • Tần số dao động:
 • Tính năng:
 • A. Lange & Sohne
 • L952.2
 • N/A
 • Lên cót tay
 • Analog
 • 30.6
 • 59
 • 50
 • 18000
 • Giờ, phút, giây, Lịch vạn niên, Lịch tuần trăng, Chronograph, Hiển thị ngày/đêm
Thông tin về phiên bản:

N/A

A. Lange & Söhne caliber L952.2